Navigace

Obsah

Stránka

Cesty stromů


         Nevěnujeme jim přílišnou pozornost. O stromech v našem bezprostředním okolí mluvíme tehdy, když s děje něco mimořádného. My jsme si stromy vybrali proto, abychom našim mladším spolužákům přiblížili dobu odpovídající jednomu století.

            Naše třída opakovaně spolupracuje se žáky nižšího stupně. Tentokrát jsme jim chtěli přiblížit stoleté výročí samostatného Československa a vzali jsme to přes stromy. Navštívili jsme s čtvrťáky nejstarší stromy v Mostě, řekli jejich příběh a u sochy T. G. Masaryka převyprávěli příběh naší republiky. Cestování po městě jsme završili návštěvou oblastního muzea, kde jsme všichni zhlédli tematicky zaměřenou výstavu. V atriu školy připravíme z této akce výstavku prací dětí a fotografií.

Žáci 9. a

stromy


5. 11. 2018 Zobrazit méně

Stránka