Navigace

Obsah

Stránka

IT dílny ve Velebudicích


Žáci osmých ročníků již podruhé v tomto školním roce navštívili v rámci projektu MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) Střední školu technickou ve Velebudicích a zkusili si programovat.

Lektoři z Katedry informatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zde žákům představili vzdělávací sadu Lego Mindstorms a program, pomocí kterého si zábavnou a hravou formou vyzkoušeli sestavit a naprogramovat vozidlo. Na závěr si sestavená vozidla vyzkoušeli a porovnali se svými spolužáky. Všem žákům se akce velmi líbila. Cílem těchto nových metod je vzbudit v žácích větší zájem o polytechnické vzdělávání.

Na video z této akce se můžete podívat na: https://youtu.be/hNgPt_K7Tvc


28. 2. 2019 Zobrazit méně

Stránka