Obsah

 

 

 

SPOLEČNÉ AKCE

 

 

"Zdravotní a dopravní soutěž"

 

    - děti procházely na hřišti 10 stanovišti, kde plnily zadané úkoly 

    1. kostra - pojmenuj části                                                6. poznej dopravní značku

    2. lékárnička - co do ní patří a co ne                              7. projeď cestu na kole

    3. důležitá tel. čísla                                                           8. vyjmenuj dopravní značky

    4. soutěž s obvazem                                                        9. vázání uzlu

    5. použití trojcípího šátku                                               10. bezpečnostní prvky na kole

 

  k       l      l

 

   m      k      t

 

    g      x      d

 

 

"Soutěž hraček"

 

      Majitel nejhezčí hračky přinesené do soutěže z domova získává jako odměnu 

          putovní pohár ŠD, diplom a věcnou odměnu. Odměnu získá také druhé a třetí místo.

 

                                                                   Vyhlášení výsledků

              

                                      1. místo - dráček "Bezzubka"     Martinka Novotná

                                      2. místo - plyšák "Pikaču"           Honzík Dočekal

                                      3. místo - autíčko na ovládání    Damiánek Kubíček

 

                          l                          e

 

    o  i   z

                                                             s     

    

 

 

 

Návštěva velikonočních dílen v PS "Dravci"

 

        s        d      f

         j      l       g

          s     e      i

           u     d      w

            w      s   f

 

 

 

 

"Stavíme ptačí budky"

 

  - je název soutěže pro ŠD, kterou připravily společnosti - Severočeská vodárenská společnost a. s.

     a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.. Úkolem žáků je sestavit dle praktického návodu ptačí

     budku, umístit ji do školní zahrady a vyfotit ji. Dále namalovat obrázek s obyvateli, kteří budou v budce

     bydlet. Tak se můžete podívat, jak jsme to zvládli !!!

 

   budky nám pomáhala sestavovat děvčata ze II. stupně s panem učitelem Hubáčkem - děkujeme  !!!

s         r      t

 i      d      i

  o       t      p

          budka I. oddělení                                budka II. oddělení                               budka III.oddělení

 

                                     f                      s

                                                budka IV. oddělení                                              budka ŠK

 

    o       l        e

    

 

 

 

 

22. března "Den vody"

 

  vycházka na Benedikt, kde jsme si do lahví nabrali vodu a tu budeme ve ŠD porovnávat s vodou pitnou

 

o       l       h

 d      f       e

 

 

"Zimní soutěžení"

 

Discipliny

      1. vyjmenuj 3 zimní sporty a poznej rozdíl mezi lyžemi          5. buď hokejista

      2. namaluj sněhuláka poslepu                                                     6. házení sněhovou koulí

      3. slož rozstříhaný obrázek                                                          7. lyžařská výbava a závod

      4. předveď pantomimu zimní obrázek                                        8. vrstvy oblečení za půl min.

 

     j       k     l

      g      d      x

       d      f      i

       k      o       k

        o      p       s

    

 

 

Zapojili jsme se do školní akce

 

k

                      formou procházky po naučných stezkách na Šibeníku 

               s využitím pracovních listů.

 

     s    l    g

 

      s    q    i

 

      f    l    u

 

                           A každý den dětem v oddělení čteme.

 

           k

           r

           s

 

 

 

Návštěva kina Kosmos - film "Lego 2"

      j                h

 

       f   d    j

 

       r     t     k

 

            

 

Vánoční dílny v PS "Dravci"

    

V předvánočním čase navštívila všechna oddělení ŠD vánoční dílny. Zde si děti mohly 

    vyrábět různá přáníčka, dárečky, vánoční dekorace. Děkujeme členům skupiny za 

    pozvání.

 

    a      x       o

 

     f      d      r

 

Halloween ve školní družině

 

Dne 31. října se konala celodružinová akce u příležitosti svátku Halloween. Děti se sešly v hezkých kostýmech a těšily se na setkání s ostatními strašidly. Během odpoledne prošly všechny děti stezkou, na které si vyzkoušely svou odvahu, a na které plnily úkoly. Za jejich úspěšné dokončení je čekala na konci malá sladká odměna. Kromě stezky si mohly děti vybarvit obrázek s čarodějnickým námětem a vystřihnout ducha. V průběhu celého odpoledne probíhala také diskotéka, kde děti s radostí předvedly své taneční kreace.

Výsledek obrázku pro halloween

 

 

 

Pohádková akce "Země snů"

 

Děti čekala dobrodružná cesta zámeckým parkem v Ploskovicích, kde narazily na různé pohádkové bytosti, které jim pomohly osvobodit princeznu od zlého čaroděje.

jfpl1 

 

                

Školní družiny

ŠD1

 ŠD2ŠD3