Obsah

Platba za ŠD ve druhém pololetí leden - červen 2019 činí 780,- Kč.

Platba za ŠK ve druhém pololetí leden - červen 2019 činí 130,- Kč.

Počkejte, až Vám paní vychovatelka pošle po dítěti v lednu  lísteček s variabilním symbolem a číslem účtu školy. Datum splatnosti bude do 20.1.2019.    

 

                                                            

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů nemůže Vaše dítě ze ŠD vyzvedávat sourozenec mladší než 12 let. Děkuji za pochopení ved. vych. Klepácsová

 

   

 Prosíme o pečlivé přečtení vnitřního řádu  ŠD a ŠK, zejména časů odchodů dětí.

 

                                                                  

PROJEKT "SPORTUJ VE ŠKOLE" OD 1.ŘÍJNA 2018 :)))))

V letošním roce se naše škola zapojí do projektu "Sportuj ve škole" a dvě skupiny jsou určeny pro sportovce ve školní družině. Jedná se o 1 hodinu týdně , kdy jsou hodiny zaměřené na základy volejbalu, basketbalu, bruslení, fotbalu a házené. 

Do projektu se zapojí žáci :

1. Ti, co chodí v družině do oddělení paní vychovatelky Veroniky Krupikové - v úterý 13:20 - 14:20 - vede trenérka Eva Krupiková
2. Ti, co chodí v družině do oddělení paní vychovatelky Jany Cmíralové - v pátek 14:00 - 15:00 - vede trenér Libor Hubáček

Malá ukázka z podobného projektu, který jsme pro naše žáky již připravovali :

Těšíme se !!! Za  organizátory Libor Hubáček tel. 737666765 :)