Obsah

 

 

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě v určitý den nenavštíví ŠD nebo ŠK a vy ho písemně omlouváte, pište , prosíme, do e - mailu nebo na lísteček, že odchází po vyučování domů tzn. jde s paní učitelkou na oběd a potom rovnou domů. Děkujeme.

...............................................................................................................................................................................

 

    Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů nemůže Vaše dítě ze ŠD vyzvedávat sourozenec mladší než 12 let. Děkuji za pochopení ved. vych. Klepácsová

...............................................................................................................................................................................

Prosíme o pečlivé přečtení vnitřního řádu ŠD a ŠK, zejména odchodů dětí domů. 

..............................................................................................................................................................................

 

                                PROJEKT "SPORTUJ VE ŠKOLE" OD 1.ŘÍJNA 2018 :))))V letošním roce se naše škola zapojí do projektu "Sportuj ve škole" a dvě skupiny jsou určeny pro sportovce ve školní družině. Jedná se o 1 hodinu týdně , kdy jsou hodiny zaměřené na základy volejbalu, basketbalu, bruslení, fotbalu a házené. 

Do projektu se zapojí žáci :

1. Ti, co chodí v družině do oddělení paní vychovatelky Veroniky Krupikové - v úterý 13:20 - 14:20 - vede trenérka Eva Krupiková
2. Ti, co chodí v družině do oddělení paní vychovatelky Jany Cmíralové - v pátek 14:00 - 15:00 - vede trenér Libor Hubáček

Malá ukázka z podobného projektu, který jsme pro naše žáky již připravovali :

Těšíme se !!! Za  organizátory Libor Hubáček tel. 737666765 :)