Navigace

Obsah

Recyklohraní je školní recyklační program 

pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Žáci mají možnost se na naší škole seznámit s tříděním odpadu a jejich následnou recyklací. Provádíme sběr použitého drobného elektroodpadu a zpětný odběr baterií.