Navigace

Obsah

1

 

Projekt Škola podporující zdraví

je jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke zdraví u dětí, žáků, studentů i učitelů. Naše škola se do tohoto projektu aktivně zapojila ve školním roce 2014/2015 a stále v jeho naplňování pokračuje.

Naším společným cílem je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.