Navigace

Obsah

 

Režim dne
 
 
Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin, na odpolední výuku ve 13.15 hodin
 
Vyučování ráno začíná v 8.00 hodin. Probíhá dle stanoveného rozvrhu:
 
Dopolední vyučování:
0. hodina – 7:00 – 7:45 hod. 
1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.       
2. hodina – 8.50 – 9.35 hod.       
3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.  
4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.  
5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.  
6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.
 
Odpolední vyučování:  
1. hodina – 13.20 – 14.05 hod.  
2. hodina – 14.10 – 14.55 hod.  
3. hodina – 15.00 – 15.45 hod.  
 
 
Odpolední vyučování připadá na úterý až čtvrtek od 13.20 do 15.45 hodin.
 
Povinně volitelné předměty:
 
 
nabízíme:
 
 
7. – 9. ročník
 
Badminton        
Informatika       
Konverzace v anglickém jazyce
Seminář a praktika z přírodovědných předmětů se zeměpisným zaměřením 
Sportovní hry
Domácnost
 
Od 7. ročníku vyučujeme dle školního vzdělávacího programu druhý cizí jazyk, žáci mají možnost výběru:
Ruský jazyk       
Německý jazyk
 
Ve školním roce 2017 – 18 podle zájmu žáků vyučujeme:
 
 
9. ročník
                            
Badminton                                        Lukáš kroc         
Sportovní hry                                    Ing. Libor Hubáček            
Konverzace AJ                                  Mgr. Lenka Nováková     
Praktikum a seminář ze zeměpisu      Mgr. Jakub Melich  
Domácnost                                              Mgr. Jiřina Matějková
 
8. ročník
                                         
Sportovní hry                                    Ing. Libor Hubáček      
Badminton                                        Lukáš Kroc 
 
 
7. ročník
 
Badminton                                        Lukáš Kroc         
Informatika                                       Bc. Aleš Jaroš                
Konverzace AJ                                 Mgr. Lenka Nováková       
Praktikum a seminář ze zeměpisu      Mgr. Jakub Melich
 
 
 
 
Nepovinné předměty
 
1. tř.            Anglický jazyk   1 krát týdně
1. - 5. tř.      Badminton        1 krát týdně
 
 
Speciálně pedagogická péče pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
2. - 9. tř. - 1x týdně: Mgr. Jana Honzíková
                                   Mgr. Marie Andělová
 
 
 

Zájmové útvary

1. stupeň    dopravní výchova       Mgr. Eva Krupiková       

                     komunikační               Mgr. Jana Honzíková, Jana Honzíková

                     hra na flétnu               Mgr. Radka Strouhalová

                     výtvarná výchova       Mgr. Klára Prošková

                     zdravověda                 Mgr. Lenka Nováková, Jana Cmíralová

                     keramika                     Mgr. Petra Šamunová

                  

1. a 2. stupeň   

Klub zábavné logiky a deskových her       Ing. Iveta Scholzová

Zájmové útvary se sportovním zaměrěním - viz. Sportovní klub