Navigace

Obsah

 
úsek pedagogický
   
 
 
 
 
ředitelka školy
Mgr. Alena Lorenzová
reditelka@4zsmost.cz  
 
 
 
 
statutární zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Petáková
zastupce@4zsmost.cz  
 
 
výchovná poradkyně - volba povolání
Mgr. Jiřina Matějková
Jirina.Matejkova@4zsmost.cz  
 
 
 
 
výchovná poradkyně - spec.  pedagogika
Mgr. Jana Petáková
zastupce@4zsmost.cz  
 
 
 
 
preventistka rizikového chování
Mgr. Ivana Votrubová
Iva.Votrubova@4zsmost.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
třídní učitelé I. stupně
 
 
Konzultačni hodiny
 
I.A Mgr. Daniela Paurová Daniela.Paurova@4zsmost.cz út 15.00 - 16.00
I.B Mgr. Lenka Vášová Lena Vasova@4zsmost.cz po 15.00 - 16.00
I.C Mgr. Jitka Svodová Jitka.Svobodova@4zsmost.cz st 15.00 - 16.00
II.A Mgr. Vendulka Chodlová Vendulka.Chodlova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

II.B Mgr. Petra Strouhalová Petra.Strouhalova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

II.C Mgr. Petra Šamunová Petra.Samunova@4zsmost.cz

st 15.00 - 16.00

III.A Mgr. Klára Prošková Klara.Proskova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

III.B Mgr. Tereza Zebischová Tereza.Zebischova@4zsmost.cz

st 15.00 - 16.00

III.C Mgr. Radka Strouhalová Radka.Strouhalova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

IV.A Mgr.  Eva Krupiková Eva.Krupikova@4zsmost.cz

út 17.00 - 18.00

IV.B Mgr. Marie Andělová Marie.Andelova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

IV.C Mgr. Michaela Kovářová Michaela.Kovarova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

V.A
Mgr. Eva Kroupová
Eva.Kroupova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

V.B
Mgr. Andrea Jandáková
Andrea.Jandakova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

V.C Mgr. Jana Honzíková Jana.Honzikova@4zsmost.cz

st 15.30 - 16.30

       
     

 

třídní učitelé II. stupně     Konzultačni hodiny
VI.A Ing. Iveta Scholzová Iveta.Scholzova@4zsmost.cz st 15.00 - 16.00
VI.B Mgr. Iva Votrubová Iva.Votrubova@4zsmost.cz čt 15.00 - 16.00
VII.A Ing. Petra Šejstalová Petra.Sejstalova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

VII.B Mgr. Lenka Nováková Lenka.Novakova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

VII.C Mgr. Jakub Melich Jakub.Melich@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

VIII.A Mgr. Šárka Mandincová Sarka.Mandincova@4zsmost.cz

út 15.00 - 17.00

VIII.B Mgr. Jaroslava Niklová Jaroslava.Niklova@4zsmost.cz

po 16.00 - 17.00

IX.A Mgr. Jiřina Matějková Jirina.Matejkova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

IX.B
Mgr. Martina Švíková
Martina.Svikova@4zsmost.cz

po 15.00 - 16.00

 
 
 
 
bez třídnictví
 
 
Konzultačni hodiny
učitelka 
Jana Honzíková
Jana.Honzikova@4zsmost.cz

po 15.15 - 16.15

učitelka
Marie Sekyrková Marie.Sekyrkova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

trenér
Lukáš Kroc
Lukas.Kroc@4zsmost.cz

po 15.00 - 16.00

učitel
Ing. Libor Hubáček Libor.Hubacek@4zsmost.cz

pá 15.00 - 16.00

učitel
Bc. Aleš Jaroš
Ales.Jaros@4zsmost.cz

po 15.00 - 16.00

učitelka Bc. Denisa Palečková Denisa.Paleckova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

učitelka
Veronika Krupiková
Veronika.Krupikova@4zsmost.cz
po 15.00 - 16.00
učitelka Oleksandra Bakai Oleksandra.Bakai@4zsmost.cz út 15.00 - 16.00
učitelka Mgr. Renata Huláková Renata.Hulakova@4zsmost.cz út 15.00 - 16.00
       
Přípravná třída
 
 
Konzultačni hodiny
učitelka
Iveta Ochtábcová
Iveta.Ochtabcova@4zsmost.cz

út 15.00 - 16.00

 
 
 
 
 
 
 
 
školní družina
 
 
 
vedoucí vychovatelka
Oksana Pavlicová
Oksana.Pavlicova@4zsmost.cz  
vychovatelka 
Veronika Krupiková Veronika.Krupikova@4zsmost.cz  
vychovatelka
Helena Klepácsová
Helena.Klepacsova@4zsmost.cz  
vychovatelka
Jana Cmíralová
Jana.Cmiralova@4zsmost.cz  
 
 
 
 
školní klub      
vychovatelka Bc. Radka Kuncová Radka.Kuncova@4zsmost.cz  
       
asistent pedagoga
Jaroslava Novotná
 
 
 
 
Monika Lešťanová
 
 
  Eva Římková    
       
 
úsek ekonomický a správní
 
 
 
 
 
 
ekonomka, účetní
Hana Prokopová
ekonom@4zsmost.cz   
hospodářka, personalistka
 
Vladimíra Kořínková
sekretar@4zsmost.cz  
 
 
 
 
     
 
úsek provozní
 
 
 
 
 
 
školník, údržbář
Václav Nedvěd
 
 
       
uklízečka
Věra Skalická
 
 
uklízečka
Jaroslava Körschnerová
 
 
uklízečka
Hana Kamírová  
 
uklízečka
Eva Kořínková  
 
uklízečka
Lenka Matějková
 
 
 
 
 
 
 
úsek stravovací
 
 
 
 
 
 
vedoučí ŠJ, provozářka
Monika Vávrová
jidelna@4zsmost.cz  
vedoucí kuchařka
Hana Mišáková
 
 
zastupce vedoucí kuchařky
Miroslava Lopatová
 
 
kuchařka
Petra Marková
 
 
kuchařka
Petra Matoušková  
 
kuchařka
Larisa Rýdlová
 
 
kuchař
Luboš Lžičař