Navigace

Obsah

2

 

Aktivní škola

 

Má odvahu zkoušet nové přístupy, metody a formy vzdělávání. Je schopna tento proces kriticky zhodnotit a optimalizovat.

Její pracovníci a vedení vyvíjejí mediální aktivitu na lokální nebo celostátní úrovni.

 

Pravidelně spolupracuje s jinými školami a dalšími institucemi na různých projektech včetně mezinárodních.

 

Systematicky se úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, případně se podílí na jejich organizaci.

 

Je schopna a ochotna být příkladem jiným školám ve vybraných oblastech výchovně vzdělávacího procesu.

 

V závislosti na místních podmínkách vykazuje dlouhodobě významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků o studium. Je okolím vnímána jako úspěšná.

 

Většina absolventů školy je s přihlédnutím k jejich studijním předpokladům úspěšná na školách vyššího stupně.