Navigace

Obsah

Stránka

ROBOSHOP s deváťáky


Žáci devátých ročníků navštívili dne 6. 11. 2019 Střední průmyslovou školu v Mostě a zapojili se do workshopu s názvem ROBOSHOP.

Lektoři z Katedry informatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem žákům připravili vzdělávací sadu Lego Mindstorms a program, pomocí kterého si zábavnou a hravou formou vyzkoušeli sestavit a naprogramovat vozidlo. Navázali tak na setkání z loňského roku, která proběhla na Střední technické škole ve Velebudicích. Žáci si robotická vozidla nejen sami sestavili, ale i naprogramovali, vyzkoušeli a porovnali se svými spolužáky. Všem žákům se akce velmi líbila.

Cílem těchto nových metod je vzbudit v žácích větší zájem o polytechnické vzdělávání.

Zde je odkaz na krátké video: https://youtu.be/kKwSK9iUK6w

1

2

3


12. 11. 2019 Zobrazit méně

Stránka