Navigace

Obsah

Stránka

Otevřená MŠ a ZŠ


Na základě usnesení vlády ČR č. 219 ze dne 15. března 2020 byla určena MŠ A. Sochora a 8. ZŠ, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

-          bezpečnostních sborů,

-          obecní policie,

-          poskytovatelů zdravotních služeb,

-          orgánů ochrany veřejného zdraví,

-          příslušníci ozbrojených sil

-          a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech (žáků).

 

MŠ Sochora bude fungovat od 6:00 do 15:00 s důkladným ranním filtrem a omezením přijímání pouze na děti zdravé, nevykazující příznaky onemocnění.

8. ZŠ bude mít v provozu ranní družinu od 6:00, „výuka“ bude probíhat od 8 do 11:45, se stravováním vypomůžou zaměstnanci 7. ZŠ, v provozu bude odpolední družina do 15:00.

8. ZŠ s ohledem na mimořádné podmínky začne poskytovat stravování od 18. 3. (středa).

 

Za odbor školství je kontaktní osobou Ing. Tomáš Brzek, tel.  734 417 248, a Mgr. Petra Trojnová, tel. 730 599 754.

 

 


16. 3. 2020 Zobrazit méně

Stránka