Navigace

Obsah

Stránka

ETwinningová škola


ETwinning

Několik učitelů z naší školy se každoročně zapojuje do mezinárodní spolupráce v rámci eTwinningových projektů. Výsledkem je již druhé ocenění eTwinningová škola. V loňském roce pracovali na projektech čtyři učitelé – Daniela Paurová, Lenka Nováková, Jakub Melich a Jaroslava Niklová.

Paní učitelka J. Niklová se svými žáky pracovala na projektu Christmas Time, který se zabýval obdobím Vánoc. Žáci si vzájemně posílali vánoční přání a pomocí jednoduchých úkolů se seznamovali s tradicemi jiných zemí.

Projekt realizovaný paní učitelkou D. Paurovou a L. Novákovou s názvem Blue-Bot in action byl oceněn certifikátem kvality. Pracovali na něm žáci 3. a 9. tříd společně se školou v Portugalsku. Hlavním cílem projektu bylo pomocí robotických hraček Blue-bot přirozenou a nenásilnou formou naučit děti základům programování a zároveň používat angličtinu v prostředí, které je dětem velmi blízké tak, aby mohly zdokonalovat a využívat svoje jazykové dovednosti. Projekt byl založen na spolupráci a pomoci starších kamarádů mladším a využití metody CLIL ve výuce. Žáci 9. tříd se aktivně zapojili, pomáhali připravovat výstupy a úkoly a pravidelně se s třeťáky setkávali v rámci některých vyučovacích hodin.

ETwinningDalší certifikát kvality získal projekt Souvenir Surprise, na kterém pracovala paní učitelka Nováková s třídou 5. C společně s polskými partnery. Prostřednictvím suvenýrů, které si vzájemně poslali, se seznamovali s historií, kulturou a tradicemi partnerské země. Vzájemně si připravili úkoly, které byly zašifrovány pomocí QR kódů. Každý měsíc žáci rozluštili QR kód a plnili úkoly spojené s poslaným suvenýrem. Cílem projektu bylo poznání partnerské školy a země (historie, legendy, zvyky, tradice), navázání nových přátelství, rozvoj jazykových dovedností v Aj, povzbuzení k tvořivosti, používání IT nástrojů a aplikací. Díky suvenýrům, které od partnerů obdrželi a zakódovaným úkolům, které  odtajňovali každý měsíc, byli žáci motivováni a vždy se těšili na nové úkoly. Díky pomoci rodičů pokračovala práce na projektu i po zavření škol. Výsledným produktem bylo vytvoření e-knihy, která může být i do budoucna využita jako pomůcka při výuce.

Odkazhttps://www.storyjumper.com/book/showframe/84564155/SOUVENIR-SURPRISE#

 

Společný projekt pana učitele J. Melicha a paní učitelky L. Novákové s názvem Healthy plants for sustainable Earth byl oceněn Evropským certifikátem kvality.

Cílem projektu bylo v rámci Mezinárodního roku zdraví rostlin vyhlášeným pro rok 2020 přiblížit studentům pomocí různých aktivit význam ochrany rostlin pro člověka a naši planetu. Pracovalo celkem 6 zemí – Slovinsko, Turecko, Itálie, Španělsko, Slovensko a ČR. Činnosti byly přizpůsobeny věku žáků, kteří společně hledali odpovědi na některé důležité otázky jako např.: Jaký je význam rostlin? Co znamená označení „plíce světa“? Jak rostliny chránit? apod. Projekt probíhal od října do dubna, kdy byl předčasně ukončen z důvodu pandemie a uzavření škol. Na každý měsíc byly připraveny různé úkoly, ve kterých žáci museli zjišťovat informace, provádět výzkumy, praktické činnosti a současně  pracovat v mezinárodních týmech. Zajímavé bylo porovnávat tyto výzkumy s ostatními zeměmi. Na závěr proběhlo zhodnocení projektu.

Práce na projektuhttps://youtu.be/VvynkTHi5qM

 

Více informací o projektu eTwinning na tomto odkazu

ETwinning


13. 11. 2020 Zobrazit méně

Stránka