Navigace

Obsah

Stránka

eTwinning - BLUE-BOT IN ACTION


Tento projekt získal certifikát kvality v rámci České republiky a nyní čekáme, zda se bude líbit i v Evropě a bude mu udělena Evropská jazyková cena label.

Projekt se stal součástí vyučování žáků 3. a 9. tříd, využíval metodu CLIL. Byl realizován v hodinách anglického jazyka, estetické výchovy, matematiky a informatiky. Práce probíhala v předem připravených týmech, které se skládaly z žáků 3. a 9. ročníku. Velkou motivací pro děti byl fakt, že pracují s robotickou hračkou Blue-bot. Každá skupina pracovala s jedním blue-botem; španělské děti pracovaly s jednou včelkou Bee-bot. Žáci 9. tříd pomáhali mladším dětem, aby pomocí blue-botů představili partnerům sebe, třídu a svoje město. Každý žák mohl vstoupit do virtuální třídy pod svými přihlašovacími údaji. Jednou za měsíc proběhla společná hodina žáků 3. a 9. tříd –  plnili úkoly v 6-ti daných skupinách a postupně podle plánu kódovali název svého města, připravovali tanec, kreslili s blue-botem, procvičovali a učili se nová slovíčka. Natáčeli společně ve skupině krátká videa a animace, která nahráli do Twinspace. Mladší i starší žáky práce velmi bavila, těšili se na další úkoly od partnerů a především na vzájemná setkání, která dala projektu jiný rozměr. Setkávali se  při videokonferencích – společně se představili; společně tančili s blue-botem připravený tanec. Pravidelná komunikace a pomoc při výuce angličtiny vedla k vytvoření vzájemného pozitivního vztahu. Žáci 9. tříd přijali role učitelů a třeťáci tuto úlohu vnímali jako zábavu, při které se učili.

Mgr. Daniela Paurová a Mgr. Lenka Nováková

Závěrečný film: https://youtu.be/IuDbS89Z3dY

eTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinning


11. 6. 2021 Zobrazit méně

Stránka