Navigace

Obsah

Stránka

Projektové dny – „Odpočinek od počítače“


Projektové dny – „Odpočinek od počítače“

Protože výuka v těchto měsících probíhá stále výhradně online, je dobré si čas od času od počítačů trochu odpočinout a vyrazit ven. Počasí k tomu v těchto dnech přímo vybízí.
Vždy jednou za 14 dní zařazujeme do výuky tzv. projektový den, kdy třídní učitelé připraví svým žákům aktivity zaměřené převážně venku. Dva už máme za sebou.
První projektový den se věnoval převážně aktivitám na téma jaro a zapojení učiva zábavnou formou v terénu, druhý byl směřován na téma Velikonoce.
A jak se s tím jednotlivé třídy popraly? Každá třída to vzala po svém a zhostila se úkolu naprosto skvěle…
 

V rámci pracovních činností (dílen) měli dívky a chlapci z 8. a 9. ročníků za úkol uplést velikonoční pomlázku. Návod, jak na to, jim vytvořil pan učitel Hubáček.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=jZsMdUMDH3w&ab_channel=LiborHub%C3%A1%C4%8Dek

 

U pana učitele Jaroše žáci vytvářeli krásné origami myšky.

1234

Přípravná třída (paní učitelky Ochtábcové) měla za úkol si nakreslit venku panáka a zaskákat si ho.

Př.t.Př.t.Př.t.Př.t.

 

 

 

 

 

 

Př.t.Př.t.Př.t.

 

 

 

 

 

 

Za uplynulé měsíce distanční výuky se mnoho věcí změnilo, posunulo. Paní učitelky se také snaží žákům zpestřovat metody práce. A tak v tom učení nejsou děti samy, ale i učitelé se stále učí. Výsledkem takového snažení může být třeba úniková hra, pomocí které děti procvičují získané znalosti. Prvňáci procvičovali přehled v oblasti prvouky a čtvrťáci ověřovali vědomosti  z vlastivědy. Všechny děti tak ale hlavně trénují čtení s porozuměním. Hry měly úspěch a tak se s vámi o ně můžeme podělit.    

paní učitelka Strouhalová (1.C) a paní učitelka Paurová (4.A)

Úniková hra č.1: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTcW538Pto2UNdf20ciOh3dZaMQNEIrVKkEl1yanHgC_ujEFymBiS9hJm18R4qizlcflxInCftDrHy5/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.gc893abb63a_0_1

Úniková hra č.2: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQUVGMMzce0dXEMuyAI2C3UsjLOklVSdaMqIDylA1-vcATNA-hLug3YIOO5kn1E47DutWzh2wA2mpMJ/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p

4.A1.C

 

 

 

Svým sovičkám jsem připravila velikonoční stezku na Šibeníku. Od středy do neděle při procházce parkem děti z 1. A hledaly zajíčky se zadáním úkolu - hádaly hádanky, pátraly po velikonočních vajíčkách s příklady, poznávaly jarní rostliny, jmenovaly zvířecí rodinky, procvičovaly si svůj důvtip při řešení rébusů. Zopakovaly si AJ při určování barev a samozřejmě si i protáhly tělíčka např. při slalomu mezi stromy.

Na konci velikonoční stezky děti ozdobily strom Velikonočník. Doma vyrobily moc pěkné velikonoční dekorace a ty na strom zavěsily.  Díky dětem a jejich vajíčkům, kuřátkům a zajíčkům, smutná lípa ožila barvičkami a všem kolemjdoucím vykouzlila na tváři úsměv a navodila i velikonoční náladu.

paní učitelka Prošková (1.A)

1.A1.A1.A1.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sluníčko, nebe bez mráčku, příjemné teplo, počítač vypnutý…to bylo středeční předvelikonoční dopoledne dětí z 1. C.

    V rámci školního projektového dne mohly vyrazit do areálu školního hřiště, arboreta             i altánku. Po cestě hledaly a otvíraly ukryté úkoly, malovaly, vybarvovaly, cvičily a za to vše ještě sbíraly barevné kraslice.

    A co ještě bylo úžasné překvapení….že díky jedné mamince čekal na děti poklad s velikonoční pomlázkou. Věřím, že si to všichni užili. 

paní učitelka Strouhalová (1.C)

1.C1.C1.C1.C1.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti z II. B se staly piráty a pirátkami a vydaly se na plavbu po moři na neznámý ostrov hledat poklady. I když nás zastihlo nepříznivé počasí, plavba proběhla úspěšně a poklady byly objeveny.

V dalším projektovém dni se děti zúčastnily velikonoční stezky se zajíčkem Fouskem v parku Šibeník. Počasí vyšlo krásně.

V rámci projektů plnily děti různé úkoly. Tímto děkuji rodičům i dětem za spolupráci.

paní učitelka Andělová (2.B)

2.B2.B2.B2.B2.B2.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro žáky z 3.B jsem připravila velikonoční stezku u naší 4.ZŠ. 

Děti plnily různé úkoly :

  • lidové tradice a zvyky - četba
  • doplňování chybějících slov do velikonoční koledy
  • skrývačky ve větách - hledání zvířat
  • velikonoční kvíz
  • matematická tajná zpráva

Děkuji rodičům a dětem za spolupráci.

paní učitelka Jandáková

3.B3.B3.B3.B3.B3.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládneme dodržet Bobříka off-line?

Těžký úkol pro čtvrťáky, ale je to výzva. Namotivoval nás plakát od paní učitelky, a tak se můžeme vrhnout do plnění úkolů:

  1. úkol: vylézt na nějaký vrchol v okolí a zjistit nadmořskou výšku
  2. úkol: podívat se do čítanky, co je to komiks a jeden si přečíst
  3. úkol: nakreslit z celého dne svůj vlastní komiks

A skutečně to někteří zvládli „bez připojení“ a ještě si den užili.

paní učitelka Paurová a kreslíři ze 4.A

4.A4.A4.A4.A4.A4.A

 

4.A4.A4.A4.A4.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 4.B (paní učitelky Vášové) barvili vajíčka, pletli pomlázky, děti zdobily byty a pokojíčky, a dokonce i s maminkami pekly.

4.B4.B4.B4.B

 

 

 

 

 

4.C (paní učitelky Kučerové) malovala vajíčka. Žáci připravili kvetoucí větvičku do vázičky a výzdobu stolu na velikonoční svátky.

4.C4.C4.C4.C

 

 

 

 

 

 

5.B (paní učitelky Strouhalové) měla v rámci Velikonočního "detoxu" od sezení u PC využít pěkného počasí a jít si zasportovat (TV), pomoci doma s velikonoční výzdobou, pečením... (PČ) a libovolným způsobem vytvořit velikonoční blahopřání (VV).  

Plakát k projektovému dni

5.B5.B5.B

5.B

 

 

 

 

 

 

Na stejném úkolu jako 5.B, pracovala i třída 5.C (paní učitelky Turčanové).

5.C5.C5.C5.C5.C5.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 6.B (pana učitele Melicha) měli od svého třídního učitele připravené úkoly přes mobilní aplikaci ActionBound. První mise byla zaměřena na poznávání rybníka v okolí Mostu, druhá pak na Velikonoce a jezero Most. Žáci se vydali do terénu a odpovídali na otázky, fotili okolí, vytvářeli selfíčka, poznávali zvuky, orientovali se v terénu pomocí mapy, seznamovali se s památkami Mostu, ale i s velikonočními tradicemi. Na konci každé mise je čekala za jejich úsilí sladká odměna.

Odkaz: https://en.actionbound.com/bound/Projekt022021

6.B6.B6.B

6.B

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 6.C (paní učitelky Novákové) plnili v průběhu projektového vyučování pohybové, ale i vzdělávací aktivity. Cíl cesty si mohli vybrat sami. Museli zapsat počet kroků, cestou vyfotit nějakou jarní květinu a čtyři zajímavá místa. Alespoň o jednom místě pak zjistit více informací a napsat anglicky 3 věty o tom, co viděli.

Většina žáků splnila úkol opravdu na jedničku. Někteří navštívili místa v blízkém okolí domova, jiní se vydali pěšky či na kole ke kostelu, na hrad Hněvín, na vrch Zlatník apod. Z fotografií, které pořídili, bylo vidět, že si to opravdu užili. Zjistili také spoustu zajímavých informací. Ti, kteří byli v karanténě, fotografovali alespoň z okna a malovali obrázky.

6.C

 

 

 

 

 

Žáci 7.A (paní učitelky Mandincové) sčítají kilometry.

Projektový den se nesl ve znamení výzvy: SČÍTÁME KILOMETRY. Úkolem bylo zaznamenat počet ušlých, nebo ujetých kilometrů v rámci jednoho dne, který nazýváme detoxikační, odpočinkový, prostě den bez elektroniky. Podmínkou byl pohon vlastními silami a zdokumentování výsledku. Průběžné sčítání dává vidinu slibného výsledku. K překonávání minulých osobních limitů napomohlo velmi krásné počasí. Akce se vydařila.

7.A7.A7.A7.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 7.B (paní učitelky Niklová) měli za úkol naplánovat procházku po okolí. Měli vybrat zajímavé lokality, vše fotografovat a poslat. Úkolem bylo také ujít alespoň 4 km (asi 7 000 kroků).

7.B7.B

7.B

 

 

 

 

 

Žáci 7.C (paní učitelky Sekyrkové) měli za úkol podílet se na velikonočních přípravách a velikonoční výzdobě doma.

7.C7.C7.C7.C7.C7.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 8.A (paní učitelky Bláhové) měla za úkol vyrazit sportovně do okolí Mostu a napsat o navštíveném místu nějaké informace, nebo vytvořit prezentaci.

8.A8.A8.A8.A8.A8.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 8.C (paní učitelky Palečkové) měli vytvořit koláž z fotografií svého města, kterou by přilákali turisty.

8.C8.C8.C8.C

 

 

 

 

 

Žáci 9.A (paní učitelky Scholzové) měli za úkol během projektového dne při procházce po svém okolí objevit a vyfotit objekty, které lze zařadit do některé z oblastí matematiky. Máme proto k dispozici spousty fotografií geometrických obrazců i těles.  

9.A9.A9.A9.A

 

 

 

 

 

 
Tělocvik distančně

Dětem v dnešní době chybí přirozený pohyb. Pohyb je nedílnou součástí našich životů, posiluje imunitu, podporuje psychickou pohodu a šlechtí tělo…

Málokterý dospělý, natožpak dítě, se velmi těžko přinutí cvičit sám od sebe…našim čtvrťákům stačí výzvy…

Zaběhej si člunkový běh v přírodě … nejdřív nastuduj video, poté vyměř trasu, popros někoho z rodiny, aby dělal rozhodčího a změřil čas…a podej, co nejlepší výkon.

Házej na cíl…nasbírej vhodný materiál na házení, vyznač čtverec podle návodu, zopakuj si z matematiky, co je čtverec, centimetr, metr… a pak se snaž zasáhnout střed čtverce.

Využij hezkého počasí a odpočinkového dne od PC, zvol svůj oblíbený sport a protáhni si tělo

Při sportování venku se dá zažít i spousta legrace… vychovaní pejskové nosili míčky na házení, ti nevychovaní rozebírali čtverec složený z klacků… při výkonech nás pozorovala veverka, straka i daněk…občas s námi sportovali i členové rodiny.

paní učitelka Paurová a sportovci ze 4.A

4.A4.A4.A4.A

 

 

 

 

Fotografie z individuálního tréninku během uzavření škol – pan učitel Hubáček:

https://4zsmost.rajce.idnes.cz/210320-31_-_Individualni_trenink/

Sportovní aktivita – výlet na kolech na Jezeří:

https://www.youtube.com/watch?v=oyUrxXoxT1M&ab_channel=LiborHub%C3%A1%C4%8Dek

 

RoZHÝBEJTE SVoJE, TĚLA-JUST DANCE TANČÍ CELÁ ŠKoLA.

just


5. 4. 2021 Zobrazit méně

Stránka