Navigace

Obsah

Stránka

eTwinning - Wonder Citizens – Wonder World


eTwinningJedním z projektů, kterými se naše škola profiluje, je mezinárodní spolupráce v rámci programu eTwinning. Ten na naší škole funguje již dlouho dobu a každý rok se rozrůstá o nové projekty, které ve většině případů získají certifikát kvality – ocenění pro kvalitně realizované projekty dle předem stanovených podmínek.

V letošním školním roce realizujeme dva projekty a jedním z nich je projekt Wonder Citizens – Wonder World, na kterém spolupracuje paní učitelka Lenka Nováková s třídou 6. Cpan učitel Jakub Melich s třídou 6. B převážně v hodinách anglického jazyka. Téma je zaměřeno na podporu čtenářské gramotnosti a jako podklad jsme si vzali pro letošní školní rok knihu Never Ending Story (autor: Michael Ende). Na projektu spolupracujeme s řadou evropských států (Slovinsko, Chorvatsko, Portugalsko, Francie). Společné výstupy v rámci jednotlivých kapitol jsou prezentovány v prostředí Twinspace (bezpečné online prostředí vytvořené právě pro spolupráci v rámci eTwinning programu).

A co všechno jsme v letošním covidovém školním roce zvládli?

Vzájemně jsme se představili; vytvořili a odhlasovali si společné logo; vzájemně jsme poznávali jazyky ostatních států, a dokonce jsme zkusili i jimi mluvit; společně jsme se setkali na online videokonferenci; mezi sebou jsme si posílali „fantasy box“, ve kterém jsme našim partnerům představili náš stát a co je pro něj typické; vytvořili jsme společně e-knihu, kde jsme pomocí obrázků a jednoduché angličtiny převyprávěli část knihy; pracovali jsme s celou řadou online programů a aplikací – Padlet, Answergarden, Tricider, Wakelet, StoryJumper apod.; vytvořili jsme řadu online her, které jsme pak společně hráli – Kahoot, ActionBound apod.

Co nás ještě čeká?

V současné době projekt směřuje ke svému finálnímu výstupu, kterým je podpora vzdělávání (čtenářské gramotnosti) ve státech, kde vzdělání není běžnou součástí života. Rádi bychom vybrali a finančně podpořili humanitární organizaci, která se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání v zaostalých státech světa.

Určitě se chceme ještě jednou online spojit se slovinskými partnery, abychom se o sobě vzájemně dozvěděli zase nějaké nové informace.

Na konci června bychom pak opět chtěli zažádat o certifikát kvality. Zda se nám podaří ho znovu získat, to se dozvíme až v září.

Věříme, že naše usilovná práce v nestandardním školním roce přinesla žákům trochu jiný, zábavnější a smysluplnější pohled na výuku anglického jazyka, rozšířila jejich slovní zásobu a pomohla jim najít si vrstevníky i napříč hranicemi EU.

Mgr. Jakub Melich a Mgr. Lenka Nováková

Odkaz na informace o projektu eTwinning

Fotografie z našeho projektu:

eTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinningeTwinning


7. 5. 2021 Zobrazit méně

Stránka