Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Žákovský parlament

LOGO

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání žákovské rady 15. 11. 2023

1. Přivítaní členů, kontrola úkolů z minulého období.

2. Akce, která nás v nejbližších dnech čeká, bude ve čtvrtek 30. listopadu 2023 od 17:00 hodin, rozsvícení vánočního stromu v areálu školy. Rodiče si s dětmi mohou vychutnat vánoční atmosféru spojenou s Vánocemi.

3. Dále se chystá vánoční jarmark, který je tradicí školy.

4. Každá třída se může podílet na tvorbě vánoční výzdoby.

5. V atriu školy nebudou chybět vánoční písně.

6. Novinkou je první vydání školních novin, které budou k dispozici i v tištěné podobě, nyní je možné je nalézt na webových stránkách naší školy. Redakční rada by byla ráda, kdyby zajímavosti přinášeli všichni žáci. Obrátit se mohou na paní asistentku Marcelu Novotnou.

7. Řešení technických záležitostí (hýbaní židlí, odpad, světlo), všechny dotazy budou vyřešeny ve spolupráci s panem školníkem.

8. Na dalším zasedání se budou probírat zajímavá témata, které by chtěli žáci realizovat v průběhu dalších měsíců.

Zápis z jednání žákovské rady 3. 5. 2023

 1. Přivítání členů, kontrola úkolů z minulého období.
 2. Pochvala za pomoc při zápisu do 1. tříd – žáci 8. tříd.
 3. Pochvala za pomoc při organizaci sportovní akce OVOV
 4. Členové žákovské rady zvolili nové vedení: Tereza Schülerová – 7. b, Natálie Ujičíková – 7. a, Martin Nestler – 6. b.
 5. V červnu proběhne No Backpack Day, aneb Den bez tašek – termín bude vyhlášen školním rozhlasem.
 6. Žáci, kteří chtějí pracovat v redakční radě časopisu, se přihlásí do 5. 5. paní učitelce Mandincové.
 7. Koncem května se uskuteční soutěž Škola má talent, tentokrát taneční.

Zápis ŽR 5. 4. 2023
. Kontrola úkolů, pochvala za akce - Den učitelů, Den v kostýmech filmových hvězd, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
. Co se zatím nedaří: rozjet redakční radu školního časopisu, hlášení žáků
. Co se daří: spolupráce mezi třídami, zlepšil se úklid ve třídách, zlepšil se stav kolem šatních skříněk
. Návrhy projektových dnů: 11. 4. Den boje proti hluku, 16. 4. Den hlasu, 22. 4. Den Země, 29. 4. Den tance
. Držíme palce žákům, kteří budou psát přijímací zkoušky na sš
. Zájemci, kteří by od září chtěli pracovat ve vedení žákovské rady - návrhy na radě v květnu
. Zápis mají na starosti žáci 8. tříd
. Diskuse

Zápis z jednání žákovské rady 8. 3. 2023

 1. Kontrola úkolů z minulého období.
 2. Stále probíhá bruslení žáků na ZS.
 3. Chování žáků o přestávkách + nepořádek ve třídách, došlo k částečnému zlepšení.
 4. Ztráty, nálezy – ve sborovně, případně u paní uklízeček.
 5. Na změně zvonění se pracuje, firma vše dokončí v dohledné době.
 6. Proběhl Den dvojčat a Den v maskách filmových hrdinů – vše na webu školy.
 7. Návrhy na projektové dny v březnu:

Den divadla, Den mozku, Den vody, Den poezie…

 1. Paní asistentka M. Novotná pracuje na sestavení redakční rady školního časopisu.
 2. 4. 4. od 16:00 2023 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky. Pomáhá 9. a.
 3. Svačinky dotuje stát jen pro žáky nižšího stupně.

Zápis z jednání žákovské rady 8. 2. 2023

 1. Přivítání členů, kontrola úkolů z minulého období.
 2. V současné době probíhá bruslení žáků, na městském kluzišti a na ZS
 3. Chování žáků o přestávkách + nepořádek ve třídách
 4. Zařízení školy a tříd je nás všech. Neničíme si vlastní vybavení.
 5. Ztráty, nálezy – ve sborovně, případně u paní uklízeček.
 6. Na změně zvonění se pracuje.
 7. Návrhy na projektové dny: 14. 2. 2023 proběhnou souběžně dva projektové dny (není povinné) Nižší stupeň – Den v kostýmech filmových hrdinů. Vyšší stupeň – Den dvojčat, trojčat, čtyřčat…
 8. Paní asistentka M. Novotná pracuje na sestavení redakční rady školního časopisu.
 9. V jídelně jen jedno jídlo, pracuje se na navýšení kapacity počtu strávníků.
 10. Připravujeme, ve spolupráci se žáky 9. tříd, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky.
 11. Svačinky dotuje stát jen pro žáky nižšího stupně.

Zápis ze schůzky žákovské rady, 5. 1. 2023

 1. Poděkování za aktivity, které proběhly v minulém období:
 • Školní kolo recitační soutěže
 • Rozsvěcení vánočního stromku
 • Vánoční těšení
 1. V měsíci lednu neplánujeme žádné velké akce, žáci se soustředí na výsledky své dosavadní práce, pololetní vysvědčení.
 2. Do pátku 6. 1. odevzdávejte návrhy na změnu zvonění.
 3. Diskuse:
 • vznik školního časopisu – hledá se redakční rada
 • žákovské vysílání ve školním rozhlase
 • návrhy na projektové dny nejdříve v březnu, vzhledem k počasí

Zápis z jednání žákovské rady 2. 11. 2022

 1. Přivítání členů, kontrola úkolů z minulého období.
 2. Školní hlášení, domluvíme s vedením školy, vypadá to na 1x měsíčně vždy po žákovské radě.
 3. Toaletní papír v kabinkách vyššího stupně, pozor na plýtvání.
 4. Svačinky dostávají jen žáci 1. stupně.
 5. Druhý oběd jen tehdy, pokud se přihlásí minimálně 50 strávníků.
 6. Děkujeme za pomoc a spolupráci mezi třídami.
 7. Zvonění, žáci vybírají nové znělky.
 8. Poděkování za akce Fair Trade, Halloween…
 9. Škola je pro děti místem bezpečí.
 10. Aktivity listopad:
 • Sbírka pro psí útulek – stále probíhá
 • Fair Trade, pěstitel z Kolumbie na besedě u nás ve škole.
 • Školní kolo v recitaci.

Zápis z jednání žákovské rady, 14. 9. 2022

 1. Přivítání nových členů ŽR.
 2. Úkoly ŽR na školní rok 2022/2023
 3. Spolupráce mezi třídami
 4. Pomoc spolužákům, třídním kolektivům
 5. Spolupráce s eko-týmem
 6. Návrhy aktivit  na další období
 7. Výzva k využití nového školního rozhlasu
 8. Pravidelné hlášení žáků
 9. Čekají nás: Den stromů, Čokoládový den, Den vzniku samostatného Československého státu, Halloween, Stezka odvahy – na všech navrhovaných aktivitách se třídy domlouvají se svým třídním učitelem a vedením školy.

Zápis z jednání žákovské rady 5. 10. 2022

 1. Přivítání členů, kontrola úkolů z minulého období
 2. Využití školního rozhlasu žáky se odkládá až na příjezd technika
 3. Toaletní papír v kabinkách vyššího stupně – v řešení
 4. Spolupráce ŽR + Ekotýmu – šetření
 5. Změna ve zvonění, přestávka po 6. vyučovací hodině
 6. Aktivity – říjen:
 • Sbírka pro psí útulek – pořádá 7. a
 • Návrh na aktivitu – Den nevidomých – 9. b ve spolupráci s ostatními třídami
 • Den výživy
 • Den stromů
 • Den čokolády
 • Halloween, Dušičky
 1. Listopad – 16. 11. Světový den poezie – školní kolo v recitaci, přihlášky jednotlivců i třídních kolektivů do 25. 10. 2022 paní učitelce Mandincové

Zapsala Mandincová Šárka

Škola

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.