Obsah

Přerušení činnosti ŠD a ŠK

Oznamuji, že v době pololetních a jarních prázdnin 31.1.-7.2.2020, je po projednání se zřizovatelem, přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

Mgr. Alena Lorenzová

ředitelka školy

 

   Vážení rodiče,

   platba za ŠD na druhé pololetí leden - červen 2020 činí 780,- Kč. Uhraďte, prosím, tuto částku na 

   účet školy do 20.1. 2020. Datum splatnosti je zavazující a na pozdější platby nebude brán zřetel.

   Lísteček s částkou, variabilním symbolem Vám pošle paní vychovatelka po Vašem dítěti.

   Číslo účtu: 1401408714/0600                           S pozdravem ved. vychovatelka H. Klepácsová

 

    To samé se týká platby za ŠK - částka na druhé pololetí činí 150,- Kč.

...................................................................................................................................................................

 

 

                                                               

 

...................................................................................................................................................................

  Vážení rodiče a milí mladí sportovci,

od října 2019 znovu běží projekt "Sportuj ve škole", který nám dává 1 hodinu pohybu týdně  navíc, a to v době školní družiny. Naše sportování je zaměřeno na úplné základy kolektivních sportů (volejbal, basketbal, florbal, malá kopaná aj.). 

   Zde je malá ukázka, skupiny paní vychovatelky Radky :)

                                     

         vždy v úterý : 14:10 - 14:55 - oddělení, které vede Veronika Krupiková - trenérka Eva Krupiková

         v pátek : 11:45 - 12:30 - oddělení, které vede Jana Cmíralová - trenérka Eva Krupiková

          v pátek : 14:00 - 14:45 - oddělení, které vede Radka Kuncová - trenér Libor Hubáček

          A co s sebou?

          Stejné věci jako na tělocvik (tenisky, šortky, tričko). 

         Jde jim to, co?

          Libor Hubáček :)

 

..................................................................................................................................................................

 

Vážení rodiče, prosím, platbu za ŠD a ŠK proveďte až Vám Vaše paní vychovatelka přidělí, a po dítěti pošle, nový variabilní symbol. Děkuji za pochopení,  ved. vychovatelka H. Klepácsová.

.....................................................................................................................................................................

 

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě v určitý den nenavštíví ŠD nebo ŠK a vy ho písemně omlouváte, pište , prosíme, do e - mailu nebo na lísteček, že odchází po vyučování domů tzn. jde s paní učitelkou na oběd a potom rovnou domů. Děkujeme.

......................................................................................................................................................................

 

  Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů nemůže Vaše dítě ze ŠD vyzvedávat sourozenec mladší než 12 let. Děkuji za pochopení ved. vych. Klepácsová

......................................................................................................................................................................

 

Prosíme o pečlivé přečtení vnitřního řádu ŠD a ŠK, zejména odchodů dětí domů. 

......................................................................................................................................................................