Obsah

Informace o nás
 
Naše ŠD a ŠK je zařízením pro výchovu mimo vyučování.

 

ŠD je určena žákům 1. – 3. ročníku,  ŠK žákům 4. – 5. ročníku, případně žákům druhého stupně.

Zajišťuje dětem odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti

Děti mohou navštěvovat ranní družinu od 6.00 do 7.40 hodin

Odpolední družina začíná v 11.40 a končí v 16.30 hodin

 

Nabízíme:

alternativní aktivity při plánování činností

moderní vybavení a inspirující prostředí

denní vycházky do přírody

výlety, výstavy, exkurze

 základy práce na počítačích

 

Upřednostňujeme dobrovolnou účast dětí na činnostech

 

Běžné setkání rodičů s paní vychovatelkou je možné denně po 15. hodině

Vedoucí vychovatelka: Helena Klepácsová

tel. číslo do ŠD a ŠK: +420 417 633 239