Obsah

Škola zpracovala v rámci šablony I/2 sady materiálů pro:

 

2. ročník, český jazyk, Soubor pracovních listů k čítance pro 2. ročník

3. ročník, matematika, Soubor pracovních listů k matematice pro 3. ročník

kontakt: Jitka.Svobodova@4zsmost.cz

             Eva.Krupikova@4zsmost.cz

4.ročník, český jazyk, Léčivé bylinky lučních skřítků

5. ročník, vlastivěda, Obrazy ze starších českých dějin

kontakt: Daniela.Paurova@4zsmost.cz

 

7.ročník, český jazyk, Soubor materiálů -  komunikační výchova, sociální výchova

kontakt: Sarka.Mandincova@4zsmost.cz

   

Škola zpracovala v rámci šablony 2/2 sady materiálů pro:

4. ročník anglický jazyk, Soubor materiálů k výuce anglického jazyka - Věci a příroda kolem nás

2. stupeň anglický jazyk, Soubor materiálů k výuce anglického jazyka - Lidé a svět kolem nás

kontakt: Lenka.Novakova@4zsmost.cz

             Iva.Votrubova@4zsmost.cz

  

Škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMY pro:

 

5. - 9. ročník ICT, Sada materiálů k využití multimediální techniky, Sada materiálů - internet, jeho možnosti a počítačové sítě

5. - 9. ročník ICT, Sada materiálů - Hardware a software

kontakt: Ales.Jaros@4zsmost.cz

 

9. ročník ICT, Finanční gramotnost 

kontakt: Libor.Hubacek@4zsmost.cz

             Sarka.Mandincova@4zsmost.cz

             Ales.Jaros@4zsmost.cz

9. ročník ICT, Estetická výchova, Sloh, 8 ročník Sada pracovních materiálů pro výuku literatury

kontakt: Sarka.Mandincova@4zsmost.cz

             Martina.Svikova@4zsmost.cz

 

Škola zpracovala v rámci šablony V/2 sady materiálů pro:

8. ročník přírodopis, Lidské tělo od A až do Z

9. ročník zeměpis, Svět, ve kterém žijeme

kontakt: Lukas.Kroc@4zsmost.cz