Navigace

Obsah

 

Režim dne
 
 
Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin, na odpolední výuku ve 13.15 hodin
 
Vyučování ráno začíná v 8.00 hodin. Probíhá dle stanoveného rozvrhu:
 
Dopolední vyučování:
0. hodina – 7:00 – 7:45 hod. 
1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.       
2. hodina – 8.50 – 9.35 hod.       
3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.  
4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.  
5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.  
6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.
 
Odpolední vyučování:  
1. hodina – 13.20 – 14.05 hod.  
2. hodina – 14.10 – 14.55 hod.  
3. hodina – 15.00 – 15.45 hod.  
 
 
Odpolední vyučování připadá na pondělí až čtvrtek od 13.20 do 15.45 hodin.
 
Povinně volitelné předměty:
 
 
nabízíme:
 
 
7. – 9. ročník
   
Informatika       
Konverzace v anglickém jazyce
Seminář a praktika z přírodovědných předmětů se zeměpisným zaměřením 
Sportovní hry
Domácnost
 
 
Od 7. ročníku vyučujeme dle školního vzdělávacího programu druhý cizí jazyk, žáci mají možnost výběru:
Ruský jazyk       
Německý jazyk
Francouzský jazyk
 
 
 

Zájmové útvary

                                          

                     

                   

Zájmové útvary se sportovním zaměrěním - viz. Sportovní klub