Navigace

Obsah

 
úsek pedagogický
   
 
 
 
 
ředitelka školy
Mgr. Alena Lorenzová
reditelka@4zsmost.cz  
 
 
 
 
statutární zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Petáková
zastupce@4zsmost.cz      
 
 
 
 

zástupce ředitelky školy

Mgr. Jakub Melich Jakub.Melich@4zsmost.cz      
       
výchovná poradkyně - volba povolání
Mgr. Šárka Mandincová Sarka.Mandincova@4zsmost.cz  
 
 
 
 
výchovná poradkyně - spec.  pedagogika
Mgr. Jana Petáková
zastupce@4zsmost.cz  
 
 
 
 
preventistka rizikového chování
Mgr. Ivana Votrubová
Iva.Votrubova@4zsmost.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
třídní učitelé I. stupně
 
 
Konzultačni hodiny
 
I.A Mgr. Klára Prošková Klara.Proskova@4zsmost.cz  
I.B Mgr. Tereza Zebischová Tereza.Zebischova@4zsmost.cz  
I.C Mgr. Radka Strouhalová Radka.Strouhalova@4zsmost.cz  
II.A Mgr. Eva Krupiková Eva.Krupikova@4zsmost.cz  
II.B Mgr. Marie Andělová Marie.Andelova@4zsmost.cz  
II.C Mgr. Veronika Klokanová Veronika.Klokanova@4zsmost.cz  
III.A Mgr. Tereza Rosenkranzová Tereza.Rosenkranzova@4zsmost.cz  
III.B Mgr. Andrea Jandáková Andrea.Jandakova@4zsmost.cz  
III.C Mgr. Jana Nuslauerová Jana.Nuslauerova@4zsmost.cz  
IV.A Mgr. Daniela Paurová Daniela.Paurova@4zsmost.cz  
IV.B Mgr. Lenka Vášová Lena Vasova@4zsmost.cz  
IV.C Mgr. Dagmar Kučerová Dagmar.Kucerova@4zsmost.cz  
V.A Marie Mrázová Marie.Mrazova@4zsmost.cz  
V.B Mgr. Petra Strouhalová Petra.Strouhalova@4zsmost.cz  
V.C Mgr. Hana Turčanová Hana.Turcanova@4zsmost.cz  
třídní učitelé II. stupně     Konzultačni hodiny
VI.A Mgr. Frolík Svatopluk Svatopluk.Frolik@4zsmost.cz

 

VI.B Mgr. Jakub Melich Jakub.Melich@4zsmost.cz  
VI.C Mgr. Lenka Nováková Lenka.Novakova@4zsmost.cz  
VII.A Mgr. Šárka Mandincová Sarka.Mandincova@4zsmost.cz  
VII.B Mgr. Jaroslava Niklová Jaroslava.Niklova@4zsmost.cz  
VII.C Marie Sekyrková Marie.Sekyrkova@4zsmost.cz  
VIII.A Mgr. Zdeňka Bláhová Zdenka.Blahova@4zsmost.cz  
VIII.B Mgr. Martina Švíková Martina.Svikova@4zsmost.cz  
VIII.C Mgr. Denisa Palečková Denisa.Paleckova@4zsmost.cz  
IX.A Ing. Iveta Scholzová Iveta.Scholzova@4zsmost.cz  
IX.B Mgr. Iva Votrubová Iva.Votrubova@4zsmost.cz  
bez třídnictví
 
 
Konzultačni hodiny
učitelka 
Jana Honzíková
Jana.Honzikova@4zsmost.cz  
trenér
Lukáš Kroc
Lukas.Kroc@4zsmost.cz  
učitel
Bc. Michal Prokop Michal.Prokop@4zsmost.cz  
učitel
Mgr. Aleš Jaroš
Ales.Jaros@4zsmost.cz  
učitelka Oleksandra Bakai Oleksandra.Bakai@4zsmost.cz  
učitelka Mgr. Renata Huláková Renata.Hulakova@4zsmost.cz  
učitel Ing. Michal Bock, Ph.D. Michal.Bock@4zsmost.cz  
učitel Ing. Libor Hubaček Libor.Hubacek@4zsmost.cz  
učitelka Ivana Zoulová Ivana.Zoulova@4zsmost.cz  
       
Přípravná třída
 
 
Konzultačni hodiny
učitelka
Iveta Ochtábcová Iveta.Ochtabcova@4zsmost.cz  
 
 
 
 
školní družina
 
 
 
vedoucí vychovatelka
Helena Klepácsová
Helena.Klepacsova@4zsmost.cz  
vychovatelka 
Veronika Kondrová Veronika.Kondrova@4zsmost.cz  
vychovatelka
Bc. Radka Kuncová
Radka.Kuncova@4zsmost.cz  
vychovatelka
Jana Cmíralová
Jana.Cmiralova@4zsmost.cz  
 
 
 
 
školní klub      
vychovatelka Marie Trebulová Marie.Trebulova@4zsmost.cz  
       
asistent pedagoga
Zdeňka Slámová  
 
 
 
Monika Lešťanová
 
 
  Šárka Carbochová    
       
 
úsek ekonomický a správní
 
 
 
 
 
 
ekonomka, účetní
Hana Prokopová
ekonom@4zsmost.cz   
hospodářka, personalistka
 
Vladimíra Kořínková
sekretar@4zsmost.cz  
 
 
 
 
     
 
úsek provozní
 
 
 
 
 
 
školník, údržbář
Václav Nedvěd
 
 
       
uklízečka
   
 
uklízečka
Jaroslava Körschnerová
 
 
uklízečka
Hana Kamírová  
 
uklízečka Jitka Sandová    
uklízečka
Ivana Kučerová  
 
uklízečka
Lenka Matějková
 
 
 
 
 
 
 
úsek stravovací
 
 
 
 
 
 
vedoučí ŠJ, provozářka
Eva Kořínková
jidelna@4zsmost.cz  
vedoucí kuchařka
Miroslava Lopatová
 
 
zastupce vedoucí kuchařky
Hana Mišáková
 
 
kuchařka
Petra Matoušková  
 
kuchařka
Larisa Rýdlová
 
 
kuchařka Iveta Zatloukalová    
kuchař
Luboš Lžičař