Navigace

Obsah

Školská rada

Při škole pracuje školská rada, která má šest členů ( 2 zástupci rodičů, 2 zástupci zřizovatele a 2 zástupci školy). Byla založena k 21.9.1995.
Školská rada se schází v prostorách školy, schůzky se konají dle potřeby, minimálně 2x za školní rok, spolupráce je na dobré úrovni. Probíhá konstruktivní, smysluplná diskuse o schvalovaných dokumentech, rozpočtu.
Pracuje v tomto složení:
Bc. Daniel Dunovský – zástupce zřizovatele
Naděžda Dandová - zástupce zřizovatele
Ladislav Dobiáš – zástupce rodičů
Martin Machačný - zástupce rodičů, předseda školské rady
Mgr. Šárka Mandincová – pedagog
Mgr. Petra Strouhalová – pedagog
 

 

Volby do školské rady pro období 2017-2020 - zde ke stažení