Navigace

Obsah

SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy – Unie Praha, registrováno Ministerstvem vnitra České republiky 14.10.1991 pod č.j. VSC/1-7978/91-R. Nepolitická zájmová organizace, zastupující zájmy dětí a mládeže, zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Dne 12.6.2015 usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem je ve spolkovém rejstříku zapsán Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ), při Základní škole Václava Talicha v Mostě. IČ: 04164148.

Statutární orgán - předseda: Martin Machačný, Čelakovského 1134 Most

Zástupci jednotlivých tříd se schází pravidelně před třídními schůzkami nebo informačním odpolednem, předávají informace o dění ve škole ostatním rodičům. Díky finanční podpoře SRPŠ je možné posílat žáky na soutěže – startovné, přispívat na odměny ve školních soutěžích a školou pořádaných akcích, organizovat sběrovou soutěž.

Stanovy SRPŠ - zde ke stažení

 

 

Zástupci tříd

1.A pí. Rousová

1.B pí. Nekvindová

1.C pí. Váňová, pí. Štěpánková

2.A pí. Straussová

2.B pí. Dohnalová

2.C p. Urban

3.A p.Ťupa

3.B p. Huz

3.C pí. Kubišová

4.A pí. Slámová

4.B pí. Šindelářová

4.C pí. Krajčová

5.A pí. Sýkorová

5.B pí. Semová

5.C pí. Malochová

6.A pí. Rousová

6.B pí. Kaňková

6.C p. Dobiáš

7.A p. Jíša

7.B pí. Kašparová

7.C pí. Popluharová

8.A pí. Vališová 

8.B pí. Bartlová

8.C p. Skybová

9.A p. Machačný

9.B pí. Šindelářová