Navigace

Obsah

LOGO

 

Zápis ze schůzky Žákovské rady V. Talicha Most, 6. 11. 2019

 1. Poděkování za aktivity tříd v průběhu uplynulého měsíce:
 • Stromy pochval
 • Sbírka útulek, 7. a
 • Dýňování tříd
 • Výstava na stromech
 • Vycházka Den stromů
 1. V listopadu mimořádné dny:
 • 11. 11. Den proti drogám
 • 16. 11 Den poezie
 • 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, den studentstva
 1. V atriu výstava k 17. 11. připravila Mgr. M. Švíková
 2. Varování:
 • Na toaletu jen o přestávkách
 • Narušování vyučování se řeší s učiteli a vedením školy. Buď narušitel pracuje samostatně v knihovně školy, pod dohledem paní ředitelky, nebo si přijde rodič a své dítě si odvede domů.
 • Kouření v budově školy se trestá 3. stupněm z chování
 • Mobilní telefony jsou vypnuté v šatní skříňce
 1. Na nádvoří budou cykloboxy, datum bude upřesněno.
 2. 29. 11. v 17 hodin proběhne:

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Při té příležitosti zazpívá sbor paní učitelky Palečkové, rodiče s dětmi 1. stupně mohou vstoupit do školy, kde pro ně druhostupňové děti připraví kouzelná stanoviště.

 

Zápis ze schůzky Žákovské rady V. Talicha Most

 1. Přivítání nových členů, žáci 4. ročníků
 2. Volba místopředsedy (L. Hájková)a zapisovatele (K. Vandasová)
 3. Adopce na dálku – Goumou Mathieu
 4. „Běhací dopis“ se osvědčil jako rychlý šiřitel informací
 5. Třídy si tvoří vlastní strom pochval a dobrých skutků, pracuje se i na školním projektu
 6. Dýňování – dle zájmu tříd
 7. Den stromů – 20. 10. Den čokolády – 28. 10.
 8. Výstava na stromech probíhá v ulici J. Kubelíka
 9. Návrhy žáků na doprovodné akce k rozsvícení stromu (29. 11. od 17ti hodin)
 10. Připravujte si vystoupení na vánoční těšení.
 11. 7. A pořádá sbírku pro útulek, podrobnosti v pondělí 14. 10.