Navigace

Obsah

LOGO

 

ZÁPIS – ŽÁKOVSKÁ RADA – 5 6. 2019

 1. Kontrola úkolů z minulého období.
 2. Otevřené atrium
 3. Klasifikace do 14. 6. 2019
 4. Klasifikační porada 18. 6. 2019
 5. Sběr – 11. 6. 2019
 6. Zkouška šerpování – 9. tř. 13. 6. 2019
 7. Odevzdat knihy – 17. 6. 2019
 8. 18. 6. klasifikační porada
 9. 19. 6. 2019 – Dravci – 80 Kč
 10. Pozvání - 20. 6. 2019 – Šerpování – od 14:00 hodin
 11. Zřejmě - 20. -21. 6. Školní olympiáda
 12. Divadlo – Hněvín -25. 6. 2019 –
 13. Průběžně uklidíme všechny koutky na chodbách
 14. Žáci 5. a9. tříd odevzdají klíčky od skříněk
 15. DBÁME NA BEZPEČNOST

 

ZÁPIS – ŽÁKOVSKÁ RADA – 2. 5. 2019

 1. Kontrola úkolů z minulého období.
 2. Poděkování za práci u zápisu do 1. tříd – 9. ročníky
 3. Připravujeme 11. 5. FAIR TRADE snídani, zveme všechny na horní zahradu, od 10:00 hodin.
 4. Vyčerpejte kredit za mléko.
 5. Od 1. 6. nebudou svačiny.
 6. V pátek 24. 5. 2019 budou volby, ŘŠ uděluje ŘV.
 7. Mezi vyučovacími bloky mohou být žáci ve škole po domluvě s třídním učitelem.
 8. Změna zvonění je možná.
 9. Oprava vodovodního řadu, jeden den bude škola uzavřena, přesný termín zatím není.
 10. Za porušení ŠŘ, mobil ve třídě, bude udělena ředitelská důtka.
 11. Suplování za vyučující CH zajištěno.
 12. Blíží se cyklistický kurz.
 13. 5. a 7. ročníky v červnu vyjedou o ŠVP.
 14. Připravuje se Olympijský běh, olympiáda.
 15. Od 2. 5. 2019 pomůcky na školní rok 2019/2020 na stránkách školy.
 16. V případě hezkého počasí – lze svačit v atriu.

 

 

ZÁPIS – ŽÁKOVSKÁ RADA – 6. 2. 2019

 1. Přivítání členů ŽR a hodnocení uplynulého období.
 2. Valentýn – výzdoba záleží na jednotlivých třídách.
 3. Příprav na TÝDEN ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI  4. – 11. 3. 2019.
 4. Z celého týdne škola vytvoří videozáznam, který bude prezentován městem na velkoplošné obrazovce (magistrát)
 5. Do týdne čtenářské gramotnosti se zapojí celá škola
 6. Zdravověda – 26. -28. 2. 2019 připravují žáci 9. třídy, harmonogram bude vyvěšen, proběhne v knihovně.
 7. Zápis do 1. tříd, pomohou žáci 9. tříd.
 8. 28. 2. 2019 – sběr, pomůže 9. a
 9. Z bezpečnostního hlediska se zakazuje házet sníh na nádvoří.
 10. Dodržujte hygienické návyky 

ZÁPIS – ŽÁKOVSKÁ RADA – 9. 1. 2019

 1. Kontrola úkolů z minulého období.
 2. Poděkování za vystoupení v rámci vánočního těšení a uspořádání turnaje v přehazované.
 3. Perfektně jsme zvládli vánoční dílny.
 4. Akce „KOUTKY“ splněno.
 5. 7. a připravuje výstavu starých vysvědčení, vernisáž v týdnu před pololetním vysvědčením.
 6. Na únor plánují žákyně 9. a a Kačka z 9. b projekt – ZDRAVOVĚDA.
 7. Zdravá škola znamená také neplýtvat jídlem.
 8. Co uděláme se žáky, kteří opakovaně narušují výuku?
 9. Zdravení, zdravení, zdravení…
 10. Opět sbíráme víčka.
 11. Na nástěnce v přízemí se čas od času objeví nové informace.
 12. Valentýn – výzdoba v kompetenci tříd.
 13. Získali jsme v rámci projektu Irop 8, 5 milionu. Od 17. 6. 2019 se učíme mimo budovu školy.
 14. Telefony ve škole…
 15. Tepláky a hygiena – stále na pořadu dne. 

 

ZÁPIS – ŽÁKOVSKÁ RADA – 5. 12. 2018

 1. Kontrola úkolů z minulého období.
 2. Poděkování za vystoupení k rozsvěcení stromu.
 3. Příprava na vánoční těšení a vánoční dílny jsou v plném proudu.
 4. Akce „KOUTKY“ splněno.
 5. 6. a – žádá žáky o pomoc při výrobě přání do DD.
 6. 9. b bude pořádat vánoční přehazovanou – čtvrtek 20. 12.
 7. 7. a plánuje výstavu starých vysvědčení.

 

ZÁPIS – ŽÁKOVSKÁ RADA – 7. 11. 2018

 1. Kontrola úkolů z minulého období.
 2. Rozsvěcení vánočního stromu – 30. 11. v 17:00hod.
 3. Vánoční jarmark – 19. 12. 2018
 4. Vánoční těšení v týdnu 17. – 21. 12. 2018, seznam vystupujících na nástěnce ŽR
 5. Pozor na pozdní příchody, do školy se pouští pouze o přestávkách, neplatí pro ty, kteří byli u lékaře.
 6. Oprava sedacích pytlů.
 7. Má někdo možnost darovat škole vánoční strom?

 

ZÁPIS – ŽÁKOVSKÁ RADA – 2. 10. 2018

 1. Přivítání nových členů ŽR ze 4. ročníků.
 2. Představila se nová předsedkyně Bára.
 3. Poděkování třídě 8. c za pomoc při otevření arboreta.
 4. Rozsvěcení vánočního stromu – 30. 11. v 17:00hod.
 5. Vánoční jarmark – 19. 12. 2018
 6. Vánoční těšení v týdnu 17. – 21. 12. 2018
 7. Pozor na pozdní příchody, do školy se pouští pouze o přestávkách, neplatí pro ty, kteří byli u lékaře.
 8. Do školy chodíme slušně oblečeni – teplákový den je pátek.
 9. Na toaletách dodržujeme hygienické návyky.
 10.  Opět ztráty plomb na hasicích přístrojích.
 11.  U automatu na mléko se chováme slušně.
 12.   Na svačinky do jídelny chodíme stejnou cestou jako na oběd.
 13.  Služba chodí do jídelny pro ovoce a mléko, jsou to zodpovědní žáci.
 14.  Čert a Mikuláš jen po dohodě s družinou.
 15.  Reportáž z naší školy: alfatv.cz
 16.  25. 10. 2018 – sběr (7:00 – 14:00)

 

Zápis žákovská rada – 6. 6. 2018

 1. Hodnocení uplynulého období, poděkování za FT snídani a MDD.
 2. Branný den – 15. 6. 2018 (3. -5. třídy, 70Kč)
 3. Olympijský běh – 20. 6. 2018, atleti a žáci 2. stupně
 4. Olympiáda – čeká se na počasí
 5. Do atria na svačiny
 6. Čekají nás výlety
 7. Knihy odevzdáváme 21. -22. 6
 8. Pedagogická rada 25. 6. 2018
 9. Závěr školního roku – přemýšlejte
 10. Šerpování 9. tříd – 28. 6. 2018 od 13:00
 11. Chování žáků při vyučování – narušitelé klidného průběhu hodiny k ŘŠ
 12. K řešení problémů lze využít schránku důvěry
 13. Problematika přídavků ve školní jídelně vysvětlena

 

ŽÁKOVSKÁ RADA Duben 2018

 • Hodnocení minulého období.
 • Poděkování za průběh jarmarku.
 • Poděkování 9. a za pomoc při zápisu žáků do 1. tříd.
 • Akce tepláky v pátek trvá.
 • Pochvala za úklid kolem školy – 8. a 9. třídy. 
 • Držíme palce deváťákům – přijímací zkoušky.
 • Zhoršilo se chování žáků 2. stupně.
 • Edupage – anketa o ředitelských volnech.
 • Zákon o ochraně dat o d května.
 • Blíží se čtvrtletí.

 

Zápis Ze schůzky žákovské rady, 7. 2. 2018

 1. Hodnocení činností uplynulého měsíce.
 2. Barevné dny ve škole, rozhodnutí (viz níže)
 3. 5. 3. začínají jarní prázdniny, připomínáme…
 4. 14. 2. na svátek Valentýna, budeme mít ve škole barevný den. Všichni se oblékneme do odstínů červené.
 5. Od příštího týdne začíná akce tepláky. Budou povoleny ve škole pouze v pátek (16. 2. 2017 poprvé) V ostatní dny chodíme do školy NETEPLÁKOVĚ oblečeni.
 6. 28. 3. 2017 je den otevřených dveří. Každá třída si připraví program dopoledne, řekneme si na příští ŽR.
 7. 9. A pomůže 5. a 6. 4. u zápisu do 1. tříd. Vyučování pro všechny končí ve 12 hodin.
 8. Nikdo nezareagoval na výzvu KUFRY.
 9. Svačinky, bedničky do chodby k vedoucí jídelny, pro mléko chodí služba ve dvou.
 10. Zlepšení stavu nepořádku ve třídách. Pochvala.
 11. Pozor, plýtváme potravinami.
 12. Třídíme odpady, prosíme o zlepšení v tomto směru.
 13. Poděkování za sběr baterií.
 14. Blíží se sběrový den, papír. Upřesníme.
 15. Ve Velebudicích kroužky pro děti 5. a 7. tříd. Informace u třídních.
 16. Škola získala peníze na zřízení arboreta, na zahradě u horní pergoly.
 17. Hygienické návyky některých hochů při použití toalety jsou nedostatečné.
 18. Neplýtvejte toaletním papírem. Celé roličky vytočené na podlaze nikomu neposlouží.
 19. V době zvýšené nemocnosti, prosíme, kapesníky hned do koše, nenechávat v lavicích.
 20. Žáci, kteří nejedou na LV, se budou týden učit podle rozvrhu 7. A, 7. B.  

10. 1. 2018 Žákovská rada

- přivítání členů ŽR  v novém roce 2018

- hodnocení minulého měsíce

                      - výzdoba; Mikulášská šou

                      - poděkování paní ředitelky

- CO NÁS PÁLÍ- žáci chodí pozdě do školy, zvláště na odpolední vyučování

                          - 25. 1. 2018- Pedagogická rada

                          - 31. 1. 2018- Vysvědčení- výpis

                          - 2. 2. 2018- Pololetní prázdniny

                          - Služba OVOCE- spolehlivý žák

                          - Žáci II. Stupně zanechávají ve třídě po odchodu velký nepořádek

                          - nepořádek i u šatních skříněk

                          - z hodiny TV si žák odnese úbor do skříňky, teprve potom jde do jídelny

- NÁVRH 7. C - barevný den àna zvážení na ŽR- únor

                          - mobily vypnuté ve skříňce

                          - ŠR- mobily!

 

Od 5. 3.  Jarní prázdniny

29. a 30. Velikonoční prázdniny

28. 3. Den otevřených dveří- Velikonoce

5. a 6. dubna zápis do 1. tříd

Žákovská rada – 1. 11. 2017

 1. Kontrola docházky
 2. Městský parlament, termín setkání: 3. 11. 2017
 3. Do pátku 3. 11. 2017 přinesou žáci do třídy 8. a návrhy na vánoční koledu, kterou budeme zpívat u rozsvěcení stromku.
 4. Výzdoba dveří dole u šaten bude letos dobrovolná, třídy si mohou dveře “pronajmout“.
 5. Čert a Mikuláš letos ve spolupráci s družinou.
 6. Žáci 7. c připravují na 30. 11. 2017 informační stezku o vánočních tradicích.
 7. Přijímáme přihlášky vystupujících - vánoční těšení.
 8. Pochvalu udělujeme žákům a třídní učitelce 8. b za perfektně připravenou práci UNICEF.

Zástupci tříd školní rok 2017/2018:

Schůzky žákovské rady probíhají pravidelně každou 1. středu v měsíci

 

členové žákovské rady:

předsedkyně: Daniela Truxová
místo předsedkyně:  Magdaléna Jandová
zapisovatelka: Helena Kurucová
členky parlamentu: Helena Kurucová,  Magdaléna Jandová

třída

Jména žáků

Jména žáků

4.A Natálie Šimandlová Tereza Čechová
4.B František Kašpar Adéla Delflerová
4.C Barbora Kurachová Kateřina Voborská
5.A Jan Vališ Eliška Bartošová
5.B Tara Vosmiková Petr Šváb
5.C Klára Uškovičová Stefanie Stojanova

6.A

Martin Schlosser

Lada Semová

6.B

Alice Červeňáková

Kateřina Svetková

7.A

Nela Houdová

Michaela Fuksová

7.B

Nela Babjáková

Kamila Hanlová

7.C

Natálie Remutová

Barbora Romaňáková

8.A

Jakub Foltín

 

8.B

Marie Rakášová

Kateřina Hejduková

9.A

Daniela Svobodová 

Daniela Truxová

9.B

Magdaléna Jandová

Helena Kurucová