Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Charakteristika školy

Naše škola má kapacitu 600 žáků, jsme školou sídlištní, panelového typu. Výuka byla zahájena v lednu 1971, v roce 2021 škola oslavila 50 let své existence. Areál školy je rozdělen do pěti propojených pavilónových částí.

Ve škole funguje školní jídelna (kapacita 550 strávníků), školní družina (180 žáků), školní klub (200 žáků).

Škola si za dobu své padesátileté existence prošla řadou změn, naposledy v listopadu 2019 kdy se škola stala bezbariérovou (vybudována zdvižná plošina pro přesun mezi patry školy).

Ve školním roce 2021/2022 bylo na I. stupni celkem 15 tříd, na II. stupni 11 tříd. Žáci se vzdělávají v odborných učebnách. Na škole máme odbornou učebnu chemie, fyziky, hudební výchovy. Za finanční podpory jsme zřídili knihovnu propojenou s moderní multimediální technikou, učebnu cizích jazyků a informatiky, učebnu přírodovědných předmětů. K dispozici také máme nepřeberné množství moderních zdrojů – mobilní počítačovou učebnu s tablety (určena především pro I. stupeň) a s MacBooky (určena především pro II. stupeň), v loňském školním roce jsme zakoupili přes evropské dotace 3 sady po 10 kusech mobilních notebooků.

Vyučování probíhá také ve školních dílnách, keramické dílně, cvičné kuchyňce, dvou tělocvičnách, učebně speciální pedagogiky a dvou třídách v přírodě.

Škola je zapojena do celé řady národních i mezinárodních projektů, mezi nejvýznamnější patří mezinárodní přeshraniční spolupráce v rámci projektu eTwinning a Erasmus+, podpora spravedlivého obchodu Fair Trade, podpora environmentální výchovy – projekt Ekoškola a Recyklohraní. Jsme škola podporující zdraví a získali jsme značku „Rodiče vítáni“ za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Ve školním roce 2021/2022 jsme rozšířili naše portfolio o certifikát Školy udržitelného rozvoje a Školy přátelské dětem s alergiemi a astmatem.

Škola se profiluje i v oblasti sportu – máme sportovní klub, kde během školního roku funguje řada kroužků. Pravidelně organizujeme výjezdy na lyžařský kurz, nově také na cyklistický a za podpory ministerstva životní prostředí pořádáme výjezdy na ozdravné pobyty. Bližší informace v sekci Zabýváme se.

Jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků – anglického, německého, ruského a francouzského jazyka. Vedení školy podporuje tuzemské i zahraniční výlety a pedagogové jsou zapojeni do projektu Erasmus+, díky kterému se mohou vzdělávat v zahraničí na jazykových kurzech.

V letošním školním roce máme otevřeny dvě přípravné třídy, pět oddělení družiny a dva školní kluby.

Výrazně se zaměřujeme na prevenci sociálně patologických jevů s širokou nabídkou volnočasových aktivit, na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, na rozvoj žáků nadaných.

V 1. třídách se vyučuje čtení genetickou metodou.

Prvořadým cílem pedagogů školy je všestranný rozvoj žáka jako jedinečné mladé osobnosti tak, aby byla co nejlépe připravena pro další život a dokázala se po ukončení povinné školní docházky dobře orientovat v nových životních situacích.

Dokument: Vize a koncepce školy pro rok 2021-2024

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2021 – 2024

Mgr. et Mgr. Aleš Jaroš, MBA

ředitel školy

Škola

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.