Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Evropské projekty

logo

 

 

 

Naše škola je zapojena do řady projektů, které jsou financovány Evropským sociálním fondem, Evropskou unií a MŠMT. Projekty jsou většinou v rámci OP VVV.

Projekty, které realizujeme:

NPO - Digitalizujeme školu

NPO - Podpora 4.ZŠ na práci s žáky se sociálním znevýhodněním

Šablony I - Inovativní vzdělávání na ZŠ Talicha v Mostě

Projekty, které byly realizovány u nás ve škole:

Šablony III

Šablony III, ZŠ V. Talicha, Most

Podpora žáků základních škol v Mostě

Podpora žáků základních škol v Mostě

Šablony II

Cílem výzvy je podpořit základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Šablony II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce mezi SŠ a ZŠ - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace a Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace.

Realizovány budou aktivity zaměřené především na podporu polytechniky (zejména v předmětech fyzika, biologie-přírodopis, chemie).

Výzva č.57

Naše škola je zapojena v následujících šablonách:

 1. Šablona č.1: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
 2. Šablona č.2: Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
 3. Šablona č.3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.
 4. Šablona č.4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended-learningu.

Výzva č.56

Podpora vzdělávání pedeagogů v cizím jazyce - Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
 

Výzva č.51

“DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE”
CZ.1.07/1.3.00/51.0017
Doba realizace projektu: 9/2014 – 7/2015
Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit: první aktivita je zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy a možnost zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita je zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita bude zaměřena na vytvoření nové softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita je věnována evaluaci dopadu projektu. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků. Projekt je realizován Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědeckou fakultou v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou a 44 základními a středními školami jako partnery projektu s finančním příspěvkem. V rámci projektu budou školám pořízeny moderní dotykové technologie k využití ve výuce (inovativnost projektu).
 

Šablony I

Škola zpracovala v rámci šablony I/2 sady materiálů pro:

 • 2. ročník, český jazyk, Soubor pracovních listů k čítance pro 2. ročník
 • 3. ročník, matematika, Soubor pracovních listů k matematice pro 3. ročník
 • kontakt: Jitka.Svobodova@4zsmost.cz, Eva.Krupikova@4zsmost.cz
 • 4.ročník, český jazyk, Léčivé bylinky lučních skřítků
 • 5. ročník, vlastivěda, Obrazy ze starších českých dějin kontakt: Daniela.Paurova@4zsmost.cz
 • 7.ročník, český jazyk, Soubor materiálů -  komunikační výchova, sociální výchova

kontakt: Sarka.Mandincova@4zsmost.cz

Škola zpracovala v rámci šablony I/2 sady materiálů pro:

 • 4. ročník anglický jazyk, Soubor materiálů k výuce anglického jazyka - Věci a příroda kolem nás
 • 2. stupeň anglický jazyk, Soubor materiálů k výuce anglického jazyka - Lidé a svět kolem nás

kontakt: Lenka.Novakova@4zsmost.cz, Iva.Votrubova@4zsmost.cz

Škola zpracovala v rámci šablony I/2 DUMY pro:

 • 5. - 9. ročník ICT, Sada materiálů k využití multimediální techniky, Sada materiálů - internet, jeho možnosti a počítačové sítě
 • 5. - 9. ročník ICT, Sada materiálů - Hardware a software

kontakt: Ales.Jaros@4zsmost.cz

 • 9. ročník ICT, Finanční gramotnost 

kontakt: Libor.Hubacek@4zsmost.czSarka.Mandincova@4zsmost.cz, Ales.Jaros@4zsmost.cz

 • 9. ročník ICT, Estetická výchova, Sloh, 8 ročník Sada pracovních materiálů pro výuku literatury

kontakt: Sarka.Mandincova@4zsmost.cz, Martina.Svikova@4zsmost.cz

Škola zpracovala v rámci šablony I/2 sady materiálů pro:

 • 8. ročník přírodopis, Lidské tělo od A až do Z
 • 9. ročník zeměpis, Svět, ve kterém žijeme

kontakt: Lukas.Kroc@4zsmost.cz

Škola

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.