Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Výchovný poradce

Oblast profesní orientace

Mgr. Šárka Mandincová 

Kontakt: sarka.mandincova@4zsmost.cz 

Konzultační hodiny: dle individuální dohody se zákonnými zástupci

Plán práce výchovného poradce pro volbu povolání ve školním roce 2022/2023 

Volba povolání, aneb na střední školu krok za krokem

Informace pro rodiče žáků

Oblasti působení:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků cizinců. Individuální šetření a poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem. Poradenství zákonným zástupcům. Poskytování informací o možnosti individuálního využití informačních služeb Úřadů práce České republiky.
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 5. Příprava podmínek pro  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti:

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

 • v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 1. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 3.  Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 4. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Škola

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.