Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Informace pro rodiče

VYSTUPUJI Z PĚTKY, VYSTUPUJI Z DEVÍTKY.

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

VOLBA POVOLÁNÍ – 1x týdně jako nový vyučovací předmět, nasměruje, ukáže případnou cestu, kam po ZŠ, ale základem je vždy komunikace RODIČ – DÍTĚ.

Pravidelná setkání: učitelka – žák/žákyně již probíhají. Je běžné, že na schůzce je přítomen i rodič.

ŽÁK SE MŮŽE HLÁSIT: na gymnázia, střední odborné školy, konzervatoře a učiliště. Pravidlem jsou dvě přihlášky, tedy dvě různé školy, kam se přihlášky pošlou.

ŽÁK, který je nadaný – hraje na hudební nástroj, projevuje se výtvarně, případně se dlouhodobě věnuje sportu. Má zálibu v práci se dřevem, textilem, keramikou, chce se věnovat designu…se může hlásit na tzv. umělecké školy, tedy školy s talentovou zkouškou. Přihlášky na takový typ školy se podávají již do 30. 10. 2021. Vzhledem k poměrně krátkému termínu prosím rodiče nadaných žáků, aby se se mnou kontaktovali přes Edupage, domluvíme si schůzku, případně, prosím, využijte vypsané konzultační hodiny. 

Informace pro rodiče žáků 5. tříd:

V případě zájmu o studium víceletého gymnázia sdělte tuto skutečnost třídní učitelce, nebo kontaktujte přímo mě (Mgr. Madincová Šárka, VP, ve zprávě přes EduPage, nebo využijte konzultačních hodin. Přihlásit se můžete taktéž přes EduPage.

Máte možnost podat dvě přihlášky, například do Mostu, sem patří i pracoviště Bílina, druhou přihlášku třeba do Litvínova. Školu, kterou preferujete, napíšete na obě přihlášky jako první.

Sledujte stránky vybraného gymnázia

OBECNĚ:

Rodič získává informace z různých zdrojů:  

Všechny obory jsou na www.atlasskolstvi.cz, nebo na https://www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory

Možnost navštívit dny otevřených dveří na školách, které vyberete. Termíny na webových stránkách příslušných škol.

V měsíci listopadu se budou střední školy z Mostu a okolí prezentovat na akci Sokrates, která je tradičně ve sportovní hale. 

Volba povolání, aneb na střední školu krok za krokem.

ŘÍJEN – do 31. 10. 2021 podat přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou.

(Seznam škol níže)

POZOR: U TĚCHTO OBORŮ JE ČASTO PŘEDEPSÁNA POVINNOST zajistit si DOPORUČENÍ ošetřujícího LÉKAŘE, PŘIHLÁŠKU PODEPISUJE ŘEDITEL NAŠÍ ŠKOLY AŽ PO JEJÍM ÚPLNÉM VYPLNĚNÍ, VČETNĚ ZMÍNĚNÉHO POTVRZENÍ OD LÉKAŘE. NEPAPOMEŇTE.

PŘIHLÁŠKY NA OSTATNÍ ŠKOLY SE PODÁVAJÍ DO 31. LEDNA – platí i pro vystupující z 5. ročníku, tedy pro ty, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Termíny konání přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 19. dubna 2022, 2. termín 20. dubna 2022,

b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 12. dubna 2022,2. termín 13. dubna 2022;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 1. termín 10. května 2022, 2. termín 11. května 2022.

• Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu: - od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou; - od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP; - od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.

Do konce října musíme poslat přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou. (neplatí pro pedagogické školy). Patří sem konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou a střední odborné školy například:

M 82-41-M/01 Užitá malba

M 82-41-M/02 Užitá fotografie a média

M 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba

M 82-41-M/04 Průmyslový design

M 82-41-M/05 Grafický design

M 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

M 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

M 82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů

M 82-41-M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

M 82-41-M/10 Řezbářství

M 82-41-M/11 Design interiéru

M 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

M 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

M 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví

M 82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie

M 82-41-M/16 Kamenosochařství

M 82-41-M/17 Multimediální tvorba

M 82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan

M 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

M 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

L/0 82-48-L/01 Starožitník

L/0 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

L/0 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

L/0 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu

L/0 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

L/0 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

L/0 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

S dalšími kroky na cestě ke střednímu vzdělávání vás seznámím průběžně. Mgr. Mandincová Šárka, poradkyně pro volbu povolání.

Škola

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.