Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Platby škole

Měsíční výše úplaty je stanovena:

Školní družina:

150,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině

Školní klub:

Úplata činí 300,- Kč za školní rok, musí být uhrazena do 15 dnů od přihlášení.

Součástí školního klubu je SPORTOVNÍ KLUB (školní sportovní kroužky)- pololetní výše úplaty je stanovena: 150,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školním sportovním kroužku, musí být uhrazena do 15 dnů od přihlášení.

Seznam kroužků, rozpis doby a místa tréninků jsou přílohou ŠVP pro zájmové vzdělávání. Členství ve sportovních kroužcích není vázáno na zápis do ŠK, sportovní kroužky jsou zřizovány pouze pro žáky školy, při svých aktivitách mohou využívat výhod školního sportovního klubu ve sníženém startovném.

Placení úplaty:

Úplata za ŠD je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách za období září až prosinecleden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá i platby v hotovosti mimo stanovený termín (např. měsíčně), jen ve výjimečných případech.

Zaplacení úplaty za období září – prosinec (600,-Kč), leden – červen (900,-Kč), splatná vždy k 20. dni v měsíci září, lednu.

Rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo složenkami. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Při platbách složenkami tento variabilní symbol vepisují do složenek vychovatelky příslušných oddělení. Úplata musí být uhrazena do 20. dne běžného měsíce. 

Bankovní spojení pro platby: 1401408714/0600

Školní družina a klub

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.