Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Horniny a nerosty

V areálu našeho arboreta lze nalézt řadu vzácných druhů hornin a nerostů, které se vyskutují v Ústeckém kraji.

Slínovec

Ukázka horniny slínovec z bývalé obce Radovesice u Bíliny 
Nedaleko Bíliny byla mezi roky 1971 až 2003 vybudována obrovská výsypka skrývkových hornin z povrchových hnědouhelných lomů. Před samotným zasypáním prostoru byla vytvořena řada úložišť ornice a hornin, které byly později využity při rekultivaci výsypky. Jednou z hornin, které se pro její vlastnosti (snižování kyselosti vody) využívá je slínovec.

Slínovec je usazená (sedimentární) jemnozrnná hornina. Je to hornina z období druhohor. V oblasti Radovesic byla tato hornina velmi bohatá na nálezy zkamenělin, V druhohorách byla větší část území České republiky na dlouhá období (miliony let) zatopena mořem. Většinu nalézaných zkamenělin proto tvoří ulity mnoha druhů mořských hlavonožců a břichonožců, dále zkameněliny ježovek, mořských hub, vzácně byly nalezeny i zuby žraloků a části velkých mořských raků, mořské korály a vzácně i zbytky rostlin. 
Slínovec

Ukázku slínovce zajistilo Oblastní muzeum v Mostě, Čs.armády 1360, Most

Zkamenělý strom

Ukázka části zkamenělého kmene stromu z lomu Vršany.  
V těžebním prostoru lomu Vršany jsou při těžbě skrývkových vrstev nalézány části zkamenělých stromů. 
Jde o stromy, které se dochovaly v nadložních vrstvách nad uhelnou slojí. Vzácně jsou nalézány i celé kmeny v původní, stojaté poloze. V některých částech kmene se dochovala i pryskyřice, která se nazývá duxit, nebo také český jantar.
Na kmeni jsou zachovány letokruhy v původním dřevu. 
Zkamenělina je stará 15 až 20 milionů let a pochází z období středních třetihor-miocénu.

Zkamenělý strom

Ukázku darovala společnost Vršanská uhelná a. s., V. Řezáče 315, Most.

Zkamenělý strom 1Zkamenělý strom 2Zkamenělý strom 3Zkamenělý strom 4Zkamenělý strom 5

Autor fotografií: Pavel Dvořák, Oblastní muzeum v Mostě

Znělec-fonolit

Ukázka sopečné horniny z Želenického vrchu  
Znělec, odborný název fonolit, je magmatická (sopečná) hornina. Je to hornina, která se pro svoji pevnost využívá jako stavební kámen, vyrábí se z ní dlažba a štěrk. V oblasti Mostecka se nachází celý řetězec výrazných vrchů, které tvoří právě znělec. Jsou to Špičák u Mostu, Hněvín, Zlatník, Želenický vrch a Bořeň u Bíliny. Všechny tyto kopce jsou lakolity. Lakolit je těleso magmatické horniny, které nevzniklo erupcí a výlevem sopečné horniny na zemský povrch, ale utuhlo již v podpovrchových vrstvách.  V pozdější době byly povrchové vrstvy sneseny erozí a tělesa již tuhých sopečných hornin byla odkryta. 
Znělec

Ukázku sopečné horniny znělce z lomu na Želenickém vrchu darovala společnost KERAMOST, a. s. Žatecká 1899/25, Most

Čedič

Čedič neboli bazalt je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou.

Mimo Země jsou čediče známé taktéž z Měsíce, Marsu či Venuše. Čedič je nejhojnější magmatická hornina zemského povrchu, tvoří prakticky celé oceánské dno a z velké části zemskou kůru. 
Bazalty se vyskytují v Českém středohoří, např. kopce Tlustec, Radobýl nebo hora Říp. Doupovské hory jsou tvořeny pouze z čediče (48 druhů). Známé lokality po celé republice jsou chráněny jako přírodní památky, jako například Panská skála u obce Kamenický Šenov.
Čedič se už po tisíciletí používá jako stavební kámen, na štěrk a kamenivo, součást betonů i směsí při stavbě silnic.

Ukázku horniny z oblasti Rokle darovala společnost KERAMOST, a. s. Žatecká 1899/25, Most

Pískovec

Pískovec je zpevněná, klastická usazená hornina. Pískovec vzniká stmelením zrn (odborně řečeno tzv. klastů - obvykle křemene, živců a horninových úlomků jako jsou např. silicity) tmelem.Pískovec často tvoří celá skalní města, tabulové plošiny, lemované pásy bohatě členěných skal. Na tváři krajiny zapracovaly slunce, mráz, vítr a voda (dohromady tvořící erozivní činitele) a vytvořily známá pískovcová skalní města.Po opuce nejčastěji používané v době románské byl od doby gotické pískovec pro svou dobrou opracovatelnost a širokou dostupnost nejpoužívanější stavební kámen v českých zemích. Stejně oblíbený byl i v oblasti sochařské.

Ukázku horniny z oblasti Nehvizdy u Prahy darovala společnost KERAMOST, a. s. Žatecká 1899/25, Most

Křemen

Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2 (oxid křemičitý), hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden z nejdůležitějších minerálů.Křemen se ve velkém množství těží jako součást písků a štěrků, často se těží na speciální slévárenské anebo sklářské písky. Dále se mohou těžit kvarcity, což jsou horniny složené převážně z křemene. Velmi čistý křemen bez příměsí se získává z některých křemenných žil a křemenných jader pegmatitů.Pro sběratelské a šperkařské účely se těží drahokamové odrůdy křemene a sbírkové ukázky křemene.

Ukázku horniny z oblasti Nehvizdy u Prahy darovala společnost KERAMOST, a. s. Žatecká 1899/25, Most

Horniny 1

 

Zabýváme se

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.