Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Aktuální informace

27. září 2021

Na prezenčním setkání jsme řešili a hodnotili dosavadní průběh jednotlivých mobilit.

Vzhledem ke covidové situaci, a přístupu některých států k mobilitám, se v červenci uskutečnila mobilita dvou učitelek prvního stupně na Maltu (místo původně plánované Velké Británie) a na konci srpna se účastnila učitelka druhého stupně dvoutýdenního metodického kurzu na Maltě (místo ve Velké Británii).

V současné chvíli máme za sebou všechny mobility. Již jsme uskutečnili společné setkání, kde jsme navrhli další postup při diseminaci projektu. V říjnu proběhne školení ze strany paní učitelky druhého stupně, která se zúčastnila metodického kurzu na IT na Maltě. Školení je určeno pro všechny zájemce z řad pedagogů naší školy. Nabídku jsme dali i vychovatelkám, které s IT technikou pracují v rámci družin.

Rovněž jsme se domluvili na realizaci tandemových hodin, kde bude možné aplikovat získané metody z realizovaných metodicko-jazykových kurzů.

Na 26. října jsme připravili projektový den na téma Irsko, Malta a Německo. Projektový den je určen pro všechny žáky školy. V současné chvíli řešíme technické zabezpečení celého dne. Kvůli stále bezpečnostní covidové situace bude realizace probíhat v rámci školy, bez rodičů a zákonných zástupců.

Další společné setkání je naplánováno na začátek listopadu, kde zhodnotíme výsledky projektu a připravíme podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu.

26. srpna 2021

Protože situace se v Británii za sledované období nezlepšila, a jazykové školy v Británii zůstaly zavřené/ byla nařízena 10 denní karanténa po příjezdu (i pro očkované), zažádali jsme o přesun aktivit z Británie na Maltu.

Dvě paní učitelky prvního stupně se tak na začátku srpna vydaly na Maltu, kde absolvovaly jazykový kurz. Své žážitky popisují v článku ZDE

V polovině září se na Maltu ještě vydá paní učitelka anglického jazyka na druhém stupni, ta absolvuje metodický kurz na IT. Bude se jednat o poslední mobilitu v rámci našeho projektu "Více zkušenosti dělá lepší učitele".

V současné době pracujeme na výstupech v rámci prostředí Twinspace, do kterého vkládáme metodické listy, reálie, fotografie a další užitečné materiály pro nás a naše kolegy. 

Pokud nám to situace dovolí, rádi bychom realizovali v průběhu října projektový den na téma Britské ostrovy, Malta a Německo.

25. května 2021

Vzhledem k situaci a uzavření škol v rámci školního roku 2020/2021 a ve spojitosti s Covid-19 probíhala setkání a konzultace online.

Došlo k prodloužení a posunutí celého projektu o jeden rok.

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci vyjede 31. 5. – 12. 6. 2021 paní učitelka německého jazyka na metodicko-jazykový kurz do Lindau. Na společné schůzce jsme projednali všechny náležitosti, které jsou s výjezdem spojeny. Byly předány veškeré materiály, ze strany jazykové agentury byl zajištěn jazykový kurz a ubytování. Dopravu zvolila paní učitelka vlastním automobilem dle vnitřních pravidel školy (sjednáno havarijní pojištění, připojištění v rámci EU apod.). S paní učitelkou byly zkonzultovány náležitosti týkající se zaznamenávání informací v rámci online prostředí Twinspace. Paní učitelka obdržela pro případ potřeby i kontakt na oba koordinátory projektu.

Situace v Británii

V současné době není umožněn bez 10 denní karantény pobyt obyvatelům České republiky na území Británie. Z tohoto důvodu jsme zatím odložili naplánované mobility. Po 7. červnu, kdy by ze strany Británie mělo dojít k dalšímu vyjádření, budeme situaci řešit dál.

Zvažujeme změnu místa realizaci u dvou paní učitelek z prvního stupně z Británie na Maltu. Situace je v řešení.

Paní  učitelka anglického jazyka by měla vyjet na metodický kurz zaměřený na IT do Británie. I tuto situaci řešíme s jazykovou agenturou a sledujeme nadále vývoj situace. Buď by vyjela 13. června nebo bychom museli kurz posunout na konec srpna/začátek září.

25. března 2021 

V současné době jsou všechny školy v naší republice uzavřené, různá situace panuje napříč celou Evropou. My však nijak nezahálíme a usilovně realizujeme eTwinningové projektu na naší škole. Současně jednáme s jazykovou agenturou, která má na starosti výjezdy, o dalším postupu. 

V červnu by měla vyjet paní učitelka německého jazyka na jazykově-metodický kurz do Německa, do Lindau. Zde se zatím situace jeví velice příznivě a věříme, že se bude moci prezenčně jazykového kurzu zúčastnit.

Paní učitelka anglického jazyka má naplánován metodický kurz do Británie. Zde je v současné době situace trochu komplikovanější a není jisté, zda se kurzu v červnu zúčastní, a nebo bude nutné ho přesunout na září. Vše by mělo být jasnější na začátku května.

30. listopadu 2020

V polovině října došlo k opětovnému uzavření všech základní škol. V rámci projektu jsme se aktivně zapojili do nových eTwinningových projektů. Více informací naleznete zde.

30. září 2020

Bohužel situace, která v současné době panuje, neumožnila vyjet paní učitelce z druhého stupně na metodický kurz do Británie, a tak byl odsunut až na červen příštího roku.

Během září a října máme v plánu se opět zapojit do eTwinningových projektů pro školní rok 2020/2021.

29. května 2020

Vzhledem k situaci a uzavření škol od 11.3. ve spojitosti s Covid-19 probíhala setkání a konzultace online. Došlo rovněž k přerušení jazykového kurzu dvou učitelek prvního stupně, které probíhalo u nás ve škole. Pravděpodobně bude jazykový kurz dokončen na začátku nového školního roku. Vše je v jednání.

Dům zahraniční spolupráce nabídl (po splnění podmínek) prodloužení celého projektu o rok a výjezdy tak posunout. Tuto možnost jsme využili, podali jsme žádost o prodloužení projektového období a 4.5.2020 jsme obdrželi vyjádření, že náš projekt splňuje podmínky a je o rok prodloužen.

V červnu měla vyjet učitelka německého jazyka na metodicko-jazykový kurz do Německa. Vzhledem k situaci (a uzavření hranic ze strany Německa) jsme celý kurz o rok posunuli, zúčastní se ho tedy až v červnu 2021.

Stejně jsme postupovali i při červencovém výjezdu dvou učitelek prvního stupně na jazykový kurz do Británie. Zde jsme zatím neměli nic domluvené s žádnou agenturou, kurzu se zúčastní v červenci 2021.

Na konci srpna by měla vyjet učitelka anglického jazyka na metodický kurz zaměřený na IT do Británie. Zde máme již v současné době vše zařízeno a předpokládáme, že se situace vrátí k normálu a učitelka bude moct vyjet. I tuto situaci řešíme s jazykovou agenturou a sledujeme nadále vývoj situace.

31. března 2020

8. března odletěl pan učitel anglického jazyka na metodický kurz do Irska, do Corku. Navštěvoval metodický kurz pro učitele na jazykové škole Cork English World. Bohužel vzhledem k situaci spojené s Covid-19 došlo k vyhlášení nouzového stavu v České republice a tentýž den k uzavření všech škol v Irsku. Po konzultaci s Národní agenturou a Domem zahraniční spolupráce, který má projekt pod svojí záštitou, se rozhodl opustit Irsko o týden dříve, než bylo v plánu. V sobotu k večeru se tak vrátil zpět do České republiky. Metodický kurz však byl i dál zajištěn školou, a to formou online hodin přes Skype. Nakonec tedy svoji část projektu splnil a získal za metodický kurz certifikát. V prostředí Twinspace bude průběžně nahrávat všechny materiály, které v rámci metodického kurzu získal; dodá i fotografie a informace týkající se samotného Irska - především Corku; dodá do prostředí i kopii certifkátu.

Vzhledem k této situaci jsme na setkání řešili další výjezdy, které se chystají (v červnu má vyjet učitelka německého jazyka do Německa a v červenci dvě učitelky prvního stupně do Británie). K současné situaci přišlo i vyjádření z Domu zahraniční spolupráce, v kterém je rovněž možnost celý projekt o rok posunout a uskutečnit další výjezdy až za rok. Situaci řešíme jak s Domem zahraniční spolupráce, tak s jazykovou agenturou, která nám výjezdy zajišťuje. Další setkání proběhne po otevření škol u nás. Komunikujeme výhradně online.

25. února 2020

Setkání všech angažovaných v projektu. Náplň setkání: Výjezd učitele anglického jazyka na 14 denní metodický kurz do Irska. Odlet 8. března – zajištění všech nezbytných částí k vycestování – již zařízen metodický kurz v Corku, ubytování, cestovní pojištění a storno pojištění, letenka (online check in). Podpora ze strany koordinátorů v případě nouze. Podklady pro finální výstup projektu po absolvování metodického kurzu. Zadány úkoly, které je nutné splnit; Kontakt s jazykovými agenturami pro realizaci dalších pobytů – výběr jazykových agentur, jejich zkušenosti, reference; Čerpání peněz z rozpočtu projektu; Postupné přípravy dvou učitelek anglického jazyka na prvním stupni – vyhledávání jazykových agentur působících v Londýně, náplň jazykových kurzů, cena apod.; způsob ubytování; doprava…

14. ledna 2020

Setkání všech angažovaných v projektu. Náplň setkání: výjezd učitelky anglického jazyka, zhodnocení výběru jazykové agentury a kurzu; průběžné zhodnocení jazykové přípravy dvou učitelek prvního stupně. Dosavadní pokrok, průběh jazykové přípravy, práce lektora apod. Vzájemné hospitace v hodinách a jejich přínos; příprava učitele druhého stupně na jazykový kurz do Irska

17. prosince 2019   

Setkání všech angažovaných v projektu. Náplň setkání: - dosavadní zhodnocení výuky anglického jazyka učitelek prvního stupně; předání zkušeností učitele anglického jazyka, který se v březnu zúčastního metodického kurzu v Irsku - informace o jazykové agentuře, ubytování, letecké dopravě apod. Učitel má v současné době všechny náležitosti vyřízené, jen dolaďujeme zbytek; učitelka německého jazyka jedná s agenturou ohledně jazykového pobytu v Německu (již má nabídku na kurz), zároveň řeší ubytování a dopravu na místo realizace; učitelka anglického jazyka zaměřená IT metodický kurz oslovila několik jazykových agentur a čeká na zpětnou vazbu. Všichni zúčastnění se dostanou do etwinningového portálu Twinspace přímo na stránky projektu a aktivně se zapojí.

19. listopadu 2019: Proběhlo další setkání účastníků projektu. Učitelka německého jazyka se již aktivně zapojila do hledání vhodné jazykové agentury a místa v Německu, kde by chtěla uskutečnit svůj jazykový kurz. 

Učitelky prvního stupně za sebou mají již několik hodin jazykové přípravy. Podařilo se nám přes jazykovou agenturu domluvit lektorku, která pravidelně každý čtvrtek dochází k nám do školy a pomáhá s jazykovou přípravou učitelkám, které během letních prázdnin vyjedou na jazykový kurz do Británie. Zároveň jsme se domluvili, že učitelky své znalosti budou aplikovat v hodinách a formou vzájemných hospitací (kooperativní spolupráce).

Pro učitele anglického jazyka jednáme s jednou jazykovou agenturou, která je schopna zařídit metodický kurz v požadovaném termínu dle projektové žádosti (březen-duben 2020). Vypadá to, že vše je na dobré cestě a metodický kurz bude možné skutečnit v řádném termínu.

Učitel anglického jazyka a učitelka anglického jazyka na druhém stupni základní školy spolu blíže konzultují, na co by měly být jazykové kurzy zaměřené a rozšiřují si slovní zásobu na pravidelných setkáních.

16. října 2019: Proběhlo další setkání účastníků projektu. Učitelka německého jazyka se již aktivně zapojila do hledání vhodné jazykové agentury a místa v Německu, kde by chtěla uskutečnit svůj jazykový kurz. Učitelky prvního stupně si domluvily intenzivní jazykový kurz přímo u nás ve škole (do školy bude docházet lektorka anglického jazyka). Cílem minimálně 40 hodinového kurzu je připravit obě učitelky na výjezd během léta do Británie a jazykově je vybavit a "oprášit" dosavadní znalosti. Učitel anglického jazyka narazil na problém v rámci svého metodického kurzu, neboť v období výjezdu (březen - duben 2020) žádná jazykový agentura metodické kurzu neuskutečňuje. Řešení aktivně hledáme.

11. září 2019: Proběhla informativní schůzka, které se zúčastnili všichni zapojení učitelé. Koordinátoři projektu představili úkoly, na kterých je nutné zapracovat (vyhledání vhodné jazykové agentury pro dvě učitelky prvního stupně - intenzivní jazyková příprava; vyhledávání spolehlivých jazykových agentur; vytvoření formuláře pro hodnocení jednotlivých částí projektu; financování apod.). Ze schůzky byl sepsán záznam, který podepsali všichni zúčastnění.

Srpen 2019: Na stránkách školy byla zřízena v části Zabýváme se podsekce Erasmus+, kde budou zveřejňovány veškeré informace týkající se projektu "Více zkušenosti dělá lepší učitele", jehož realizace začíná od 1.9.2019.

Zároveň byla podána žádost o zřízení účtu v prostředí Twinspace, kde budeme podávat bližší informace o samotném projektu a jeho realizovaných částí.

Zabýváme se

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.