Navigace

Obsah

1

eTwinning je společenství evropských škol

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (především učitelé) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. 

Historie eTwinningu na naší škole:

ETwinning má na naší škole již dlouholetou tradici. První projekt byl realizován paní učitelkou Paurovou v roce 2009, o rok později se do programu zapojila paní učitelka Nováková, v roce 2015 se tým rozrostl o pana učitele Melichapaní učitelku Zebischovou a v roce 201o paní učitelku Jaroslavu Niklovou

 

Díky eTwinningu  již angličtina není jen vyučovacím předmětem, ale hlavně dorozumívacím prostředkem mezi partnerskými školami v celé Evropě.

 

ETwinning se stal nedílnou součástí vzdělávání na naší škole, obohacuje tradiční způsob výuky a motivuje nás a naše žáky zdokonalovat se ve znalostech ICT.  Teoretické znalosti z anglického jazyka můžeme aplikovat v praxi a komunikovat s různými evropskými partnery.

Projekty jsou realizovány v průběhu celého školního roku, zpravidla od září/října do konce května.

2V roce 2017 jsme zažádali o titul eTwinningová škola, který jsme v roce 2018 jako jedna z prvních škol v republice získali. Titul má platnost dvou let.

Jsme opět eTwinningová škola - po dvou letech jsem na další dva roky (2020-2021) obhájili eTwinningový titul.

 

Ocenění, která škola za projekty získala:

Jednou ze známek, že se jedná o kvalitní projekt je ocenění "Certifikát kvality", o který mohou každý rok žádat ty projekty, které jsou zdařilé a ukazují spolupráci v rámci mezinárodních škol.

Projekty, které chtějí o toto ocenění žádat, musí vyplnit elektronickou žádost on-line. Následně je odbornou porotou zhodnoceno, zda si projekt toto ocenění zaslouží. Nejlepší projekty jsou navíc oceněny Národní cenou, která je každý rok předávána na národní konferenci eTwinning a Erasmus+.

Paní učitelka Paurová

Za projekt Kamarád les získala v roce 2012 Národní cenu  eTwinningu a tím i možnost navštívit svoji partnerskou školu ve slovenských Michalovcích.

Za projekt Ukážu ti svoji vlast/Ukážem ti svoju vlasť získala v roce 2016 svoji druhou Národní cenu.

Paní učitelka Nováková a pan učitel Melich:

V roce 2019 získala společně Národní cenu za projekt Save the world, save yourself.

Národní cena Melich a Nováková

Projekty, které získaly certifikát kvality, jsou označeny tímto symbolem: Certifikát kvality

Evropský certifikát kvality - Pokud projekt získá národní cenu v ČR a zároveň ji získá i některý ze zahraničních partnerů, získává projekt i tzv. Evropský certifikát kvality.

Projekty, které získaly Evropský certifikát kvality, jsou označeny tímto symbolemEvropský certifikát kvality

Další akce v rámci programu eTwinning:

V roce 2016 proběhl na naší škole Evropský den jazyků, kterého se zúčastnili i rodiče. Žáci si připravili řadu divadelních představení v cizím jazyce a zároveň se seznamovali s jednotlivými zeměmi Evropské unie.

eTwinning 15 let

15 let eTwinningu v České republice

V sobotu 3.10. 2020 se od 15.00 h. v kavárně Most Café uskutečnila unikátní výstava realizovaných eTwinningových projektů k oslavám 15 let eTwinning v České republice a naše škola u toho samozřejmě nemohla chybět.

ETwinning se stal nedílnou součástí vzdělávání i na naší škole, obohacuje tradiční způsob výuky a motivuje nás a naše žáky zdokonalovat se ve znalostech ICT a v oblasti anglického jazyka. Teoretické znalosti z anglického jazyka můžeme aplikovat v praxi a komunikovat s různými evropskými partnery.

První projekt byl realizován na naší škole paní učitelkou Paurovou v roce 2009, o rok později se do programu zapojila paní učitelka Nováková, v roce 2015 se tým rozrostl o pana učitele Melicha. Všichni tři se zúčastnili slavnostní výstavy, kde samozřejmě nechyběly jejich realizované projekty, všechny oceněny certifikáty kvality.

Celá výstava se nesla v přátelském duchu, účastníci se vzájemně obohacovali o zkušenosti z projektů. Prohlédnout si realizované projekty můžete i vy, výstava potrvá až do začátku listopadu.