Navigace

Obsah

1eTwinningová škola

eTwinning je společenství evropských škol

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (především učitelé) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. 

Na naší škole má eTwinning již dlouholetou tradici. První projekt byl realizován paní učitelkou Paurovou v roce 2009, o rok později se do programu zapojila paní učitelka Nováková a v roce 2015 se tým rozrostl o pana učitele Melicha a paní učitelku Zebischovou. 

Díky eTwinningu  již angličtina není jen vyučovacím předmětem, ale hlavně dorozumívacím prostředkem mezi partnerskými školami v celé Evropě..

ETwinning se stal nedílnou součástí vzdělávání na naší škole, obohacuje tradiční způsob výuky a motivuje nás a naše žáky zdokonalovat se ve znalostech ICT.  Teoretické znalosti z anglického jazyka můžeme aplikovat v praxi a komunikovat s různými evropskými partnery.

Projekty jsou realizovány v průběhu celého školního roku, zpravidla od září/října do konce května.

V roce 2018 jsme získali titul eTwinningová škola.

Výstupy realizovaných projektů v roce 2018/2019:

Lenka Nováková & Jakub Melich – Save the world – save yourself

Odkaz na deník projektu a vstup do TwinSpace najdete zde: https://twinspace.etwinning.net/74393/home

Další odkazy:

Mezinárodní videokonference:

https://www.youtube.com/watch?v=C_1Zu7BgUcU, https://www.youtube.com/watch?v=hLf9ve9qljA, https://www.youtube.com/watch?v=auEe_kAsEPE

E-Book: https://www.storyjumper.com/book/index/67809955/5cab6340bc121

Práce na projektu: https://youtu.be/l2pMWINia_g

Certifikát, adopce: https://twinspace.etwinning.net/74393/pages/page/636825

Daniela Paurová & Lenka Nováková – Toys on the road

Toys on the road:

Odkaz na deník projektu a vstup do TwinSpace najdete zde:

https://twinspace.etwinning.net/76471

Další odkazy na setkání mladších a starších žáků:

https://youtu.be/Av0gT546JfI

https://youtu.be/Koiz_k8aZmU

https://youtu.be/h24IxXrPBmE

https://youtu.be/TTI55L37b_Y

https://youtu.be/hi2IJufW62g

https://youtu.be/BFW72SmbDXg

https://youtu.be/sfv_tz5A4uU

Ve školním roce 2018-19 realizujeme tyto projekty:

Lenka Nováková & Jakub Melich – Save the world – save yourself

Tento projekt se zabývá problémy životního prostředí, ale i způsoby, jak pomoci chránit naši přírodu – zejména rostliny, zvířata. Studenti z různých zemí ve věku 12 – 15 let vyberou některý z problémů, připraví aktivity pro své partnery, aby získali informace o příčinách a možnostech, jak  pomoci. Na závěr projektu vyberou nejlepší nápad, zorganizují charitativní akci, aby získali peníze a mohli podpořit záchranu nějakého živočicha či rostlin.

1

Daniela Paurová & Lenka Nováková – Toys on the road

Projekt je určen dětem od 7 do 8 let, kteří se začínají učit anglicky jazyk. Hlavním cílem projektu je učit se angličtinu ve spolupráci s partnery, ale také s pomocí starších spolužáků (metoda CLIL). Žáci si s partnery navzájem vymění své hračky a tyto hračky pak seznámí se svojí školou, třídou, domovem, městem.

Jaroslava Niklová – Čistota vody

V tomto projektu budou žáci ve věku 12 – 15 let zkoumat chemické složení pitné, podzemní a povrchové vody. Žáci si uvědomí, že podzemní voda je nepostradatelnou složkou životního prostředí a představuje neocenitelný, dobře dostupný a z kvantitativního a ekonomického hlediska nejvhodnější zdroj pitné vody. V podzemní, povrchové a pitné vodě naměří hodnoty dusičnanů, fosforečnanů, amonných solí, zjistí jaká je tvrdost vody a jaké je její pH.  Naměřené hodnoty porovnají s partnerskou zemí. Připraví i fotografie přírodních vodních zdrojů v obou městech. Projekt by měl motivovat žáky v procesu učení a vést je zábavnou formou k lepším poznatkům.

 

V roce 2016 proběhl na naší škole Evropský den jazyků, kterého se zúčastnili i rodiče. Žáci si připravili řadu divadelních představení v cizím jazyce a zároveň se seznamovali s jednotlivými zeměmi Evropské unie.

Informace o jednotlivých realizovaných projektech:

Paní učitelka Daniela Paurová:

 • DanielaZa projekt Kamarád les získala v roce 2012 Národní cenu v e-Twinningu a tím i možnost navštívit svoji partnerskou školu ve slovenských Michalovcích.

Oceněná třída této možnosti využila a  17. září vycestovala až na úplný východ Slovenska do srdce Zemplína – města Michalovic.

Po více než dvouleté elektronické spolupráci, kdy české i slovenské děti plnily úkoly environmentálních projektů Živá vodaKamarád les pouze na dálku, došlo k setkání tváří v tvář. Cílem obou projektů kromě ochrany lesního ekosystému a zodpovědnosti za přírodní bohatství bylo rozvíjet přátelské vztahy mezi partnerskými školami a podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi žáky partnerských škol. Setkání bylo krásným vyvrcholením společné práce.

Evropský certifikát kvality

Slovensko

Projekt Kamarád les (2012), z cestovatelského eTwinningového deníčku:

"Po velmi dlouhé jízdě vlakem čekaly na děti tři dny plné neskutečných zážitků. Děti si nejdříve vyměnily dárečky a začaly nesměle komunikovat. Navštívily společně místa, kde slovenské děti objevovaly přírodní krásy a zpracovávaly výstupy z aktivit a české děti mohly tak na vlastní oči poznávat místa z prezentací a fotografií. Viděli jsme nejstarší strom V Michalovcích, lesopark Hrádek s kapličkou, městské muzeum s ukázkami lesního ekosystému, školu i třídu našich kamarádů.

Ubytováni jsme byli na ZemplínskéŠíravě a naše děti vodní plochu nazvaly slovenským mořem. Slovenští partneři nám na jeden den zajistili výlet do chráněné krajinné oblasti Vihorlat, mohli jsme obdivovat krásu Mořského oka avydali jsme na Vinianský hrad.

Poslední dopoledne žáci obou škol trávili v tělocvičně a pod vedením učitele tělesné výchovy hráli T-ball a vybíjenou. Po obědě jsme s dětmi byli velmi vřele přijati primátorem města Michalovce. Společně u kulatého stolu jsme diskutovali o projektech, společných plánech i dojmech z návštěvy města Michalovic. Panu primátorovi Viliamu Záhorčákovi jsme předali knihu Most v zeleném od mosteckého primátora Vlastimila Vozky.

Třídenní návštěva skončila ujištěním, že spolupráce škol bude dále pokračovat dalšími projekty.

V dětech i v nás zůstal velmi příjemný pocit ze společných zážitků a velmi vřelého jednání lidí, se kterými jsme měli možnost se setkat."

 

Další úspěšně projekty s našimi partnery v Michalovcích, oceněné Certifikátem kvality:

Jsme šťastné děti (2012):

Projekt vedl žáky k rozvoji komunikačních a čtenářských kompetencí. Děti chápaly jazyk jako nástroj myšlení a komunikace mezi lidmi. Projekt naučil žáky poznávat jazyk sousedního státu v rámci Evropské unie a seznámil děti s Právy dítěte a učil je pochopit jejich význam.

Evropský certifikát kvality

Pohádková škola (2013):

Pomocí českých a slovenských pohádek poznávali žáci skutečný svět, hrou na lingvisty jazyk sousední země a také anglický jazyk. Jako moderátoři školní televize rozvíjeli prvky mediální výchovy.

Matematika okolo nás (2014):

Tento projekt ukázal dětem, že matematika je v živote člověka nejen důležitá, ale i zábavná a zajímavá.

Evropský certifikát kvality

Ukážu ti svoji vlast (2015):

Pomocí vlastnoručně vytvořených papírových postaviček děti ukázaly sousedům svoji vlast. Postavičky z každé země cestovaly po sousedním státě – skutečně nebo virtuálně za pomocí IC techniky. Žáci ukazovali jednotlivé kraje své země, přičemž se učili nejen poznávat svoji vlast, ale i prezentovat svoje postřehy a získané znalosti a dovednosti. Pořizovali fotografie a psali cestovní deník.

Cestovní deník: https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/87/987/12987/files/bb1108948.pdf

Tento projekt byl oceněn Národní cenou.

A nastal čas, rozloučit se s kamarády v Michalovcích a zkusit spolupráci s dalšími dětmi:

 

The day for my pet/ Den pro mého mazlíčka (2016)

Tento projekt je určen pro děti, které mají domácího mazlíčka a které začínají s angličtinou.

Žáci třetí třídy spolupracují s dětmi z Portugalska, Bulharska, Lotyšska a Litvy a navzájem si pomocí jednoduchých vět představují svoje domácí mazlíčky a připravuj jim hezký den.

V současné době pracujeme na těchto projektech:

Let´s play with our fairy tale (2017)

Ve školním roce 2017/18 spolupracuji na projektu „Let´splay with your fairy tale“ se třemi kolegy naší školy – Lenkou Novákovou, Jakubem Melichem a paní ředitelkou Alenou Lorenzovou.

Projekt je připraven pro děti ve věku 6 – 8 let (1. třída), které s angličtinou začínají. Na základě pohádek se učí nová slovíčka a jednoduché fráze.

Za pomoci starších spolužáků (6. – 9. třída), kteří známou pohádku zahrají a pomáhají v hodinách plnit a připravovat úkoly, malé děti přirozenou a hravou formou poznávají anglický jazyk.

Do projektu jsou zapojeny kromě naší školy děti z polské a italské školy a společně se učíme na základě jedné národní pohádky (české děti pracují s pohádkou BUDULÍNEK)  poznávat zvířátka, čísla, barvy, členy rodiny a jednoduché fráze.

Výstupem projektu by měla být desková hra z každé země s úkoly, které prolínají celou půlroční spoluprací.

Výsledky projektu najdete na třídních stránkách 1. A, v záložce Projekt e-Twinning: http://zirafky1a.webnode.cz/projekt-e-twinning/

1

2

Paní učitelka Lenka Nováková:

 • Lenka NovákováProjekt  We like Autumn and Winter (2015) probíhal v anglickém jazyce a dokazuje, že i žáci nižších ročníků jsou schopni se dorozumívat s partnery z jiných evropských zemí jako například z Polska, Španělska, Řecka.  Projekt získal certifikát kvality.

We like autumn and winter 1

We like autumn and winter 2

 • My Free Time (2016)"S žáky 5. B jsme dokončili eTwinningový projekt, na kterém jsme pracovali od září do června. Našimi partnery byli žáci z Polska, Islandu a Slovinska. Cílem projektu bylo na základě tématu, které je dětem blízké – a tím je jejich volný čas, motivovat je ke komunikaci v anglickém jazyce a získat nové informace nejen o jiných zemích, ale i o svých vrstevnících – kde a jak žijí, co dělají ve volném čase. Žáci si v tomto projektu poprvé vyzkoušeli své znalosti angličtiny při dorozumívání s dětmi jiných národností, připravovali a zároveň plnili různé zábavné aktivity. Nejvíce se těšili na videokonference, kdy téměř bez ostychu mluvili anglicky a komunikovali se svými vrstevníky. Největším úspěchem bylo navázání přátelství s partnery z Polska, se kterými budeme pokračovat ve spolupráci i v příštím školním roce." Projekt získal certifikát kvality.

  Závěrečné video o průběhu projektu: https://youtu.be/HDJxWzAVNLA

 • Projekt Me and my pet (2011) byl realizován s žáky 5. tříd v hodinách angličtiny. Partnery byli žáci z Rumunska. Cílem bylo vzájemné poznávání života a kultur jiných zemí prostřednictvím svých domácích mazlíčků. Projekt získal certifikát kvality.
 • Me and my pet
 • Na projektu Our place on Earth (2012) spolupracovali žáci 6. tříd z Polska, Slovenska, Itálie a ČR. Žáci představovali sebe jako součást určitého místa na Zemi a na základě znalosti anglického jazyka ukázali, jak odlišní a zároveň podobní mohou být lidé na celém světě. Projekt obdržel certifikát kvality.
 • Our place on Earth
 • Projekt School for life (2013) měl ukázat propojení školy a skutečného života a na základě zábavných aktivit povzbudit žáky ke studiu anglického jazyka. Spolupracovali na něm žáci 7. tříd z Turecka, Chorvatska, Řecka a České republiky. Projekt získat Evropskou cenu kvality.School for life
 • Projekt Meet new friends (2014 - 15) probíhal v hodinách konverzace s žáky 8. – 9. tříd. Hlavním cílem bylo povzbudit žáky ke komunikaci v anglickém jazyce a současně sdílet a porovnávat s nimi různé aspekty jejich života, především však získat nové přátele z jiných zemí. Partnery byli studenti z Polska a Turecka. Hodiny konverzace tak velmi často probíhaly formou videokonferencí, což byl nejlepší způsob, jak žákům ukázat nezbytnost znalosti cizích jazyků. Projekt získal certifikát kvality.Meet new friends

 

 • Projekt International movie (2017) je určen žákům 8. – 9. tříd. Cílem je vytvořit mezinárodní film. Studenti z Francie, Řecka, Itálie, Turecka a České republiky spolupracují na společném scénáři, rozepisují dialogy a natáčejí jednotlivé scény, ze kterých vznikne film. Projekt získal certifikát kvality.International movie
 • Projekt Friendship without borders (2017) je pokračováním projektu My free time, ve kterém se žáci se svými polskými partnery setkali poprvé. V tomto školním roce žáci 6. tříd pracují se svými spolužáky z Polska ve dvojicích a poznávají se formou videokonferencí, dopisů, fotografií, dárků, komiksů a dalších zábavných aktivit. Projekt získal certifikát kvality.Friendship without borders
 • School MasterChef (2017-2018)

  Na projektu spolupracují žáci z několika zemí (ČR, Polsko, Itálie, Španělsko, Ukrajina, Azerbajdžán) a vzájemně se seznamují s kulturou z hlediska stravovacích návyků. Zjišťují, co obvykle jí, jaká jídla vaří a porovnávají je. Vzájemně si předávají recepty formou prezentací a videí a snaží se uvařit jídla z jiných zemí. Součástí projektu bude i mezinárodní kuchařka a zvolení nejlepšího mistra kuchaře.

 • 1

 •  Do I matter? (2017-2018)

  Tento projekt je zaměřen na lidské hodnoty v porovnání s dnešními mladými lidmi. Je založen na známé knize: „Good night stories for Rebel Girls“ a analyzuje život a hodnoty skutečných osobností naší minulosti, ale i současnosti. Studenti se seznamují nejen s příběhy, ale zjišťují další informace o těchto osobnostech a za použití různých aplikací s nimi seznamují své spolužáky a partnery z Polska a Itálie. Zároveň také vyjadřují svoje hodnoty a porovnávají je.

 • 2

Jakub MelichPan učitel Jakub Melich:

Pan učitel Melich pracuje na eTwinningu od roku 2015, kdy získal svůj první certifikát kvality za projekt Once upon a time (2015). Projekt pojednával o tradičních pohádkách netradičně. Klasické pohádky jsou vyprávěny tak, jak by se staly dnes, v 21. století :-).

V letošním školním roce pracujeme na dvou projektech - Everyone Can Be a Hero (2016)The Guidebook of Our Region (2016)

 • Everyone Can Be a Hero (2016/2017) - Projekt v anglickém jazyce se zaměřuje na úlohu hrdinů v dnešní době. Kromě tradičních hrdinů známých ze seriálů a filmů se zaměřuje i na hrdiny kolem nás - kamarády, rodiče...Žáci si v anglickém jazyce osvojují slovní zásobu, rozšiřují si ji. Zároveň komunikují s vrstevníky z dalších států v anglickém jazyce. Projekt získal certifikát kvality.Everyone Can Be a Hero
 • Guidebook of Our Region (2016/2017) - Cílem projektu je vytvořit jednoduchý deníček, ve kterém budou zaznamenány zajímavosti a informace o místě, kde žijeme. S žáky v rámci semináře uskutečňujeme výlety po jednotlivých vrcholech Mostecka a okolí a v anglickém jazyce komunikujeme s dalšími kamarády ze států Evropy. Vše je doprovázeno fotodokumentací a krátkými videi.Guidebook of Our Region
 • I spy with my eTwinning eye (2017-2018)

Na projektu pracujeme s řeckými a španělskými partnery. Celý projekt je koncipován jako detektivní hra. Vzájemně se poznáváme řadou detektivních úkolů, hledáme co máme společného a v čem se lišíme. Zábavnou formou se vzájemně učíme a komunikujeme spolu.

Vytvořen byl i speciální web, na kterém se dozvíte, co všechno v rámci projektu děláme. Na projektu spolupracují všechny tři státy dohromady:  http://chrissanik.edublogs.org/

Tereza ZebischováPaní učitelka Tereza Zebischová: 

 • Adventourous Teddy Bears (2016/2017): Druháci pracují na projektu Adventourous Teddy bears. Náš medvídek se jmenuje Míša Kuličková a je jí 8 let. Na začátku prosince jsme ji poslali do Polska, kde byla po dobu Vánoc. V současné době je v Turecku a těší se na nová dobrodružství. Během tohoto školního roku by ještě měla navštívit jednu tureckou školu, 3 školy ve Španělsku a jednu ve Francii. Poté se vrátí k nám.

Na oplátku jsme my strávili vánoční čas s medvídkem z Francie, který se jmenoval Nournous Blues a v současné době je u nás na návštěvě medvídek Illán ze Španělska, který během příštího týdne odcestuje do Polska a už se těšíme na našeho nového kamaráda (také ze Španělska).

Adventourous Teddy Bears

Adventourous Teddy Bears 2

Adventourous Teddy Bears 3

Jaroslava NiklováPaní učitelka Jaroslava Niklová:

 • Magic In Physics (2017-2018)

V každé partnerské škole se připravují skupiny studentů a poté představí pokus (experiment). Pokus se natočí jako film a nebo jako soubor fotografií. Potom se k materiálu přidává komentář v šesti větách v angličtině (co se děje v přehlídce a co je zde vysvětlení vědy). Dokončený materiál se nahraje na TwinSpace.

Všichni účastníci projektu budou mít možnost vybrat nejlepší film hlasováním. Tři nejlepší skupiny obdrží ceny ve svých školách a možná i z partnerských škol.

Paní učitelka Jana Honzíková

 • JanaDreams Come True (2017-2018)

Jedná se o tříměsíční projekt, který je zaměřen na rozvoj dovedností studentů.- jako je komunikace s ostatními vrstevníky z cizích zemí prostřednictvím internetu, spolupráce s dalšími evropskými školami, výměna informací o konkrétním tématu. V projektu jsme pracovali na několika dílčích úkolech - představování (nejen sebe, ale i své rodiny a přátel), druhé téma bylo volný čas - co rád dělám, co mě baví, také jsme vyráběli vánoční přání a pohlednice, které jsme si s partnerskými školami posílali. Ještě nám chybí zpracovat vánoční zvyky a tradice v ČR a na úplný závěr bychom chtěli udělat video, kde děti pohovoří o svých snech. Projekt by měl být ukončen tento měsíc. Přípravu na něj děti realizují během dvou hodin každé pondělní odpoledne a někdy také v rámci svého volného času. Také aktivně chatují s ostatními účastníky. Do projektu jsou zapojeny dvě školy z Rumunska, jedna škola z Polska a Turecka.