Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Jakub Melich

Jakub MelichPan učitel Jakub Melich pracuje na eTwinningu od roku 2015, kdy získal svůj první certifikát kvality za projekt Once upon a time (2015). 

Ocenění: V roce 2019 získal společně s paní učitelkou Lenkou Novákovou Národní cenu za projekt Save the world, save yourself.

AKTUÁLNÍ PROJEKT PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

V přípravě

REALIZOVANÉ PROJEKTY (VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ KVALITY A EVROPSKÝCH CERTIFIKÁTŮ KVALITY):

2021/2022

Wonder Citizens – Wonder Word

Projekt, na kterém pracují partneři z 5 zemí – České republiky, Slovinska, Chorvatska, Portugalska a Francie, je založen na příběhu z knihy Nekonečný příběh od Michaela Ende. Každý měsíc žáci vyřeší úkoly spojené s danou knihou jako např. vytvoření postavy z knihy a její vybarvení v národních barvách, sestavení mini fantazy slovníku, poslání fantazy balíčku s úkoly partnerům, převyprávění části knihy v anglickém jazyce, malování komiksů apod. Výsledným produktem bude společná e-kniha vytvořená všemi partnery, ve které převypráví celý příběh a doplní ho svými obrázky. Cílem projektu je i poznání partnerských zemí, navázání nových přátelství, rozvoj jazykových dovedností, povzbuzení k tvořivosti, používání nových ICT nástrojů a další. Na závěr by měla proběhnout charitativní pomoc dětem ze země, kde mají problémy se základním vzděláním.

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

ETwinning

2019/2020

Healthy plants for sustainable Earth

Cílem projektu bylo v rámci Mezinárodního roku zdraví rostlin vyhlášeným pro rok 2020 přiblížit studentům pomocí různých aktivit význam ochrany rostlin pro člověka a naši planetu. Pracovalo celkem 6 zemí – Slovinsko, Turecko, Itálie, Španělsko, Slovensko a ČR. Činnosti byly přizpůsobeny věku studentů, kteří společně hledali odpovědi na některé důležité otázky jako např.: Jaký je význam rostlin? Co znamená označení „plíce světa“? Jak rostliny chránit? apod. Projekt probíhal od října do dubna, kdy byl předčasně ukončen z důvodu pandemie a uzavření škol. Na každý měsíc byly připraveny různé úkoly, ve kterých studenti museli zjišťovat informace, provádět výzkumy, praktické činnosti a současně  pracovat v mezinárodních týmech. Zajímavé bylo porovnávat tyto výzkumy s ostatními zeměmi. Na závěr proběhlo zhodnocení projektu.

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

eTwinning

2018/2019

Save the world – Save yourself

Projekt byl zaměřen na ekologické problémy současného světa a pracovali jsme na něm s partnery  z Itálie, Polska a Řecka. Žáci z jednotlivých zemí sami objevovali problémy v různých částech světa a zjišťovali, co je jejich příčinou. Zabývali se kácením deštných pralesů, znečištěním Baltského moře, ohroženými mořskými želvami, globálním oteplováním apod. Kromě toho, že zpracovávali informace do prezentací a videí,  také přemýšleli o možných řešeních, jak oni sami mohou pomoci. Připravovali  pro své partnery úkoly, aby si zábavnou formou znalosti ověřili – používali křížovky, kvízy, interaktivní hry. Setkávali se na videokonferencích, kde navzájem komunikovali a učili se slova z vytvořeného mini slovníku v anglickém a mateřském jazyce. Na závěr proběhlo hlasování, kterým zvítězil projekt na podporu orangutanů. Vyhledali jsme mezinárodní organizaci a zasláním peněz jsme adoptovali na dálku několik orangutanů z Bornea a Sumatry a přispěli tak záchranným stanicím v těchto místech. Důležitá byla i skutečnost, že peníze žáci získali vlastními aktivitami – zorganizovali den otevřených dveří, prodávali svoje výrobky a také seznámili širokou veřejnost s naším projektem. Velkým přínosem bylo, že se do eTwinningového projektu podařilo aktivně zapojit velké množství žáků a následně i rodiče. Mezi zajímavou aktivitu patřilo připravení krabice „Nature box“, kterou jsme postupně posílali do jednotlivých zemí, opět s různými úkoly a drobnými dárky. Vše s ekologickou tematikou.

Zhodnocení projektu: https://www.youtube.com/watch?v=l2pMWINia_g

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

eTwinning

2017/2018

I spy with my eTwinning eye

Na tomto projektu jsme pracovali s řeckými a španělskými partnery. Celý projekt byl koncipován jako detektivní hra. Vzájemně jsme se poznávali díky řadě detektivních úkolů, hledali jsme, co máme společného a v čem se lišíme. Zábavnou formou jsme se vzájemně učili a komunikovali jsme spolu.

Vytvořen byl i speciální web, který obsahoval nejdůležitější části našeho projektu:  http://chrissanik.edublogs.org/

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

eTwinning

2016/2017

Everyone Can Be a Hero

Projekt v anglickém jazyce se zaměřoval na úlohu hrdinů v dnešní době. Kromě tradičních hrdinů známých ze seriálů a filmů se věnoval i hrdinům kolem nás - kamarády, rodiče...Žáci si v anglickém jazyce osvojili slovní zásobu, rozšiřili si ji o nová slovíčka. Zároveň komunikovali s vrstevníky z dalších států v anglickém jazyce. 

Certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

eTwinning

2015/2016

Once upon a time

Projekt se zaměřoval na vyprávění tradičních pohádek netradičním způsobem. Přííběhy pohádek byly umístěny do moderní doby, tedy jak by se asi odehrávaly ve 21. století. Společně s partnery ze zahraničí jsme si rozšiřovali zábavnou formou slovní zásobu, realizovali jsme mezinárodní videokonference a pracovali s IT technologiemi.

Certifikát kvality

eTwinning

Zabýváme se

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.20 – 14.05 hod.

2. hodina – 14.10 – 14.55 hod.

3. hodina – 15.00 – 15.45 hod.