Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

MenSI

Naše škola je zapojena do prestižního projektu MenSI (Mentoring for School Improvement)

MenSIProjekt Mentoring for School Improvement (MenSI, Mentoring pro zlepšování škol) je 28měsíční koordinační a podpůrná aktivita (listopad 2021 – únor 2023) financovaná z programu Evropské komise H2020.

V rámci projektu proběhne celoevropské šetření zaměřené na to, jak mohou různé přístupy k mentoringu podpořit široké uplatňování inovativních postupů digitální výuky na základních a středních školách.

Vychází z výsledků a poznatků získaných z dřívějšího projektu Living Schools Lab v rámci 7. RP EU (2012–2014) a bude rovněž využívat síť učebních laboratoří, které jsou součástí současné iniciativy Future Classroom Lab sdružení European Schoolnet. Díky zapojení šesti zemí (Belgie-Vlámsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Portugalsko) bude v rámci projektu MenSI vytvořena síť 24 mentorských škol, které budou spolupracovat s přibližně stovkou mentorovaných škol.

V závěru projektu se síť otevře dalším školám, které mají zájem uplatnit přístupy mentoringu škol při rozvoji inovativních pedagogických postupů zahrnujících digitální technologie ve výuce a učení.

Více o projektu: Projekt MenSI

Koordinátoři projektu: Mgr. Jakub Melich, Mgr. Daniela Paurová, Mgr. Lenka Nováková

Aktuality z realizace projektu:

květen 2022 - prezenční setkání u nás ve škole - v úterý 24. 5. proběhlo osobní setkání všech mentorovaných škol u nás ve škole. 

Pro účastníky byl připraven dopolední program, zaměřený převážně na digitální technologie a pomůcky, kterými škola disponuje a ve výuce je využívá. Proběhla ukázka práce s programovatelnými stavebnicemi, kódování s beruškami nebo třeba ukázka práce s aplikacemi v hodinách anglického jazyka a přírodovědných předmětech. V odpoledním programu proběhlo školení na aplikace ve výuce a jejich využití v hodinách.

MenSIMenSIMenSIMenSIMenSIMenSIMenSIMenSI

 

 

 

 

 

 

duben 2022 - prezenční návštěva a setkání v Praze, zástupci projektu MenSI. Ukázka třídy budoucnosti. Práce na dalších úkolech v rámci projektu.

březen 2022ONLINE ŠKOLENÍ. Vzdělávací a dotační programy, do kterých se školy mohou zapojit. Toto téma bylo vybráno na základě požadavků mentorovaných škol – získání finančních prostředků pro školy.

únor 2022 - ONLINE ŠKOLENÍ - jednoduché aplikace a programy ve výuce získané v rámci projektu Erasmus+ na Maltě – Creative use of technology in the classroom.

Schoolinkprosinec 2021 - Konference SchooLink pořádaná DZS. Podtitul: Mezinárodní vzdělávání – cesta ke kompetencím pro život. Program byl zaměřen na přínos mezinárodní spolupráce pro základní školy a na rozvoj kompetencí pro život ve 21. století.

Součástí této konference byl prezentován film natočený na 4. ZŠ Most jako příklad dobré praxe.

prosinec 2021 - Online školení mentorovaných škol na téma "eTwinning a jeho realizace ve výuce". Školení se zúčastnili zástupci ZŠ a MŠ Čachrov.

Odkaz: skola/novinky/mensi-online-skoleni-552cs.html

listopad 2021 - 16. listopadu jsme se zúčastnili akce Velvarský Bett, kde jsme se poprvé setkali s metorovanými školami. Jednalo se o velmi přátelské setkání a hned jsme si vyměnili spoustu zkušeností, ale především načerpali insipiraci.

Velvarský BettVelvarský BettVelvarský BettVelvarský BettVelvarský BettVelvarský Bett

SELFIE

 

 

 

listopad 2021 - Máme za sebou vstupní dotazníkové šetření v rámci programu SELFIE. Nástroj SELFIE (sebehodnocení efektivního učení prostřednictvím podpory inovativních vzdělávacích technologií) je bezplatný nástroj, který má školám pomoci začlenit digitální technologie do výuky, učení a hodnocení. 

Nástroj SELFIE umožňuje shromáždit – s garancí zachování anonymity – názory studentů, učitelů a vedoucích pracovníků škol na to, jak jsou technologie v jejich škole využívány. 

MenSI certifikátříjen 2021 - Máme připravený harmonogram aktivit na celý školní rok 2021/2022 se všemi mentorovanými školami.

Úspěšně jsme prošli online školením a všemi třemi moduly v rámci projektu MenSI.

září 2021 - Úvodní školení všech zapojených subjektů. Prostřednictvím online školení seznámení s mentorovanými školami. V rámci našeho klastru jsou následující základní školy: ZŠ a MŠ ČachrovZŠ a MŠ PernarecZákladní škola Velvary

Na prvním online setkání jsme si stanovili oblasti, kterým se v rámci mentoringu budeme věnovat a předběžně jsme se domluvili na prvním setkání v rámci projektu. To proběhne v rámci akce "Velvarský BETT" pořádaný ZŠ Velvary 16. listopadu 2021.

Zabýváme se

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.