Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Ozdravné pobyty

Státní fond ŽP

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

O projektu:

zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení a základní školy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší.

Koordinátor projektu: pan učitel Melich

Projekt naší školy: Pusťme přírodu mezi nás

Realizace projektu: 4. 10. - 8. 10. 2021

Ozdravný pobyt ve Sporthotelu Můstek u Jáchymova, spolupráce s Ekologickým centrem Viana Litvínov

Termín realizace ozdravného pobytu - 4. 10. - 8. 10. 2021

Realizované projekty:

Projekt naší školy: Kdo se bojí, nesmí do lesa

Realizace projektu: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019

Ozdravný pobyt ve Sporthotelu Můstek u Jáchymova, spolupráce s Ekologickým centrem Viana Litvínov

Termín realizace ozdravného pobytu - 7. - 14. 4. 2019

Osvědčení o realizaci ozdravného pobytu s ekologickým tématem

1234

5678

9101112

Napsali jsme:

Ve dnech 7.-14.4.2019 se žáci jednoho sedmého a vše tří osmých ročníků zúčastnili ozdravného pobytu v Jáchymově. Žáci získali na ozdravný pobyt dotaci v rámci projektu, který si klade za cíl zlepšit znalosti a dovednosti v enviromentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje. Žáci měli tak po celý týden velice nabitý program. Každá den byl zaměřený na určitou oblast, ve které si rozšiřovali své dosavadní poznatky a zkušenosti. Žáci se naučili orientovat v terénu, pracovat s GPS přístroji, dělat rozbor zeminy či zkoumat vybrané druhy rostlin a živočichů. Pobyt se všem velice líbil a žáci si z něj odnášejí plno zážitků.

Videa z švp: https://www.youtube.com/watch?v=Xeh7cD9TDLw

https://www.youtube.com/watch?v=4BWxQNX4njU&feature=youtu.be

Zhodnocení projektu: 

Žáci si vytvořili vztah k přírodě (aktivity v přírodě, různé pohledy na přírodu, utváření vlastních postojů a ujasnění si vlastních hodnot); vztah k místu/regionu; porozuměli významu různých ekologických jevů v přírodě, dokázali zformulovat vlastní názor na problém, posuzovat varianty řešení a navrhovat vlastní; získali znalosti základních principů ochrany životního prostředí, znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji.

Projekt hodnotíme jako velmi přínosný, velkým plusem je praktická část a zasazení do přírody – spojení teorie s praxí.

Celý ozdravný pobyt probíhal podle programu stanoveným ekologickým výchovným centrem Viana. Lektoři dokázali žáky „vtáhnout“ do svého programu, aktivity byly výborně připravené, atraktivní, osvětové a žáky bavily. Žáci byli rozděleni do skupin a v průběhu celého ozdravného pobytu absolvovali všechny připravené bloky – lesní ekosystém, terén, voda, vzduch apod. Žáci si kromě teoretických znalostí odnesli také řadu praktických – naučili se pracovat s anemometrem, přístroji pro určování polohy, orientovat se v terénu atd.

Zabýváme se

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.