Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Škola přátelská dětem s alergiemi a astmatem

Astma a alergieDne 14. 6. 2022 proběhlo prezenční školení pedagogů (7A – 7x o alergii a astmatu pro školu), za které jsme získali certifikát "Škola přátelská dětem s alergií a astmatem".

O čem projekt je?

Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu reaguje na stále vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu. I přes významné zlepšení zdravotního stavu po zavedení moderních preventivních léků a opatření do praxe, díky nimž dochází ke stabilizaci onemocnění, se mohou objevit velmi vážné, až život ohrožující situace.Vzhledem k tomu, že většina alergických onemocnění začíná právě v dětství, je vysoce pravděpodobné, že zhoršení stavu nebo závažné reakce mohou nastávat i ve škole. Po provedených sondážích je jasné, že školy na takové situace dnes nejsou připraveny. Proto předkládaný projekt nabízí odborné a metodické postupy k řešení této problematiky.

Co je cílem projektu?

 • zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů a dalších pracovníků mateřských, základních a středních škol v problematice alergických onemocnění a astmatu
 • naučit pedagogy řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole
 • představit možnosti aplikace daného tématu v běžné výuce v souladu s rámcovými vzdělávacími programy
 • naučit pedagogy aktivně vyhledávat rizikové alergiky
 • aktivně zapojit učitele do úpravy školního  prostředí, aby bylo vhodné i pro alergiky
 • podpořit dialog mezi rodiči a učiteli alergických dětí
 • rozšířit nabídku projektů podpory zdraví, pomáhat školám naplňovat jeden z cílů vzdělávání, jímž je učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný

Jaký je záměr projektu?

 • regionální vzdělávací semináře pro pedagogy s jednotným společným základem pro  celou republiku
 • příprava edukačních materiálů na CD pro účastníky, sborníku přednášek, metodické příručky pro pedagogy, DVD k aktivnímu využití ve školní výuce
 • příprava informačních materiálů pro žáky a studenty

Kdo je cílovou skupinou?

 • pedagogové a další pracovníci mateřských, základních a středních škol (gymnázií, odborných škol, učilišť)
 • děti mateřských škol, žáci základních a středních škol

Astma a alergieProjekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu vychází svým obsahem i cíli ze strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století - „Zdraví 21“ a z vládního dokumentu

Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, z materiálů Státního zdravotního ústavu o prevalenci alergií a astmatu v ČR v letech 1996 – 2012 a GINA

(Global Initiative for Asthma 2011) – Global Strategy for Asthma Management and Prevention  a jeho česká verze Strategie diagnostiky, prevence a léčby astmatu

Koordinátor projektu: Mgr. Jakub Melich

Certifikát:

Certifikát Škola přátelská dětem s alergií a astmatem

Školení 14. 6. 2022

ŠkoleníŠkoleníŠkoleníŠkolení

Zabýváme se

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.