Menu
ZŠ Most
, Most,
Václava Talicha

Sportovní a zájmový klub

Sportovní a dovednostní klub při 4.ZŠ Most 

Školní rok 2023/2024!!! -  vše aktualizováno!!!

"Zlepšujeme fyzickou zdatnost a dovednosti našich žáků a sportovců, vytváříme týmy, které umí vyhrávat, radovat se i přijmout prohru. Chceme, aby se naši sportovci dokázali sportem bavit celý život. Nic víc :)))). Naši žáci jsou základním kamenem veškerých stávajících i budoucích reprezentačních týmů naší školy a jejich úspěchy nás opravdu těší!!!"                            trenéři a lektoři kroužků :)

Jak sportovat s námi ?

Přijít na první trénink a nahlásit se trenérovi. Následně zaplatit prosím bankovním převodem do 15.10.2023 poplatek 150 korun za kroužek na : č.ú.1401408714/0600 částka 150 korun za kroužek, variabilní symbol Vašeho dítěte ( stejný jako má ve své třídě např. 7701) ale hlavně s poznámkou jména dítěte, např. Petr Anděl - atletika nebo pokud navštěvuje 2 kroužky 300 korun např. Petr Anděl - florbal, šachy a pak jste členem kroužku našeho sportovního a dovednostního klubu!!!

Naše kroužky :

Atletika 

 • Trenér: Libor Hubáček
 • Určeno pro: 2.- 4. ročník
 • Tréninky: St – 15:00 – 16:00
 • Místo a první trénink: sraz u malých šaten 4.10. v 15:00 - hřiště / velká tělocvična 

Florbal kluci 2. stupeň

 • Trenér: Michal Prokop
 • Určeno pro: chlapce 6.- 9. ročník
 • Tréninky: Čt – 06:45 – 07:45
 • Místo a první trénink: sraz u velkých šaten 5.10. v 06:45 - velká tělocvična 

Stolní hokej

 • Trenér: Jakub Schlosser
 • Určeno pro: 3. - 9. ročník
 • Tréninky: St – 15:00 – 16:00
 • Místo a první trénink: sraz u malých šaten 4.10. v 15:00  

Šachy

 • Trenér: Jaroslava Körschnerová
 • Určeno pro: 1.- 9. ročník
 • Tréninky: Čt 15:00 - 17:00
 • Místo a první trénink: sraz u malých šaten 21.9. v 15:00 - Jídelna

Algoritmické myšlení

 • Trenér: Michal Prokop
 • Určeno pro: určeno pro 2. stupeň ZŠ
 • Tréninky:
  • hráči - Pa 14:00 – 15:00
  • Místo a první trénink : sraz 14:00 u velkých šaten 6.10. - počítačová učebna

Dopravní výchova

 • Lektor: Mgr. Eva Krupiková
 • Určeno pro: 5ABC 
 • Setkání: středa 13:00 - 14:30 - 1 x za 14 dní
 • Místo a první setkání: říjen

Turistický kroužek

 • Lektor: Mgr.Renata Huláková a Mgr.Tereza Zebischová
 • Určeno pro: 4.B a 7.A
 • Setkání: jedenkrát měsíčně o víkendu
 • Místo a první setkání: říjen

Hra na flétnu

 • Lektor: Mgr.Radka Strouhalová
 • Určeno pro: 4. ročníky
 • Setkání: ve čtvrtek 12:15 - 13:15
 • Místo a první setkání: třída 5.10.

Badatelský klub

 • Lektor: Mgr. Svatopluk Frolík
 • Určeno pro: 6.-9. ročník
 • Setkání: čtvrtek 14:00 - 15:00 - učebna chemie
 • Místo a první setkání: velké šatny 5.10. - učebna chemie                    

Badminton

 • Trenér: Lukáš Kroc, Veronika Brožkovcová
 • Určeno pro: Badminton pro nejmenší, Badminton 1. - 5. třída
 • Tréninky: Pondělí a středa 5.,7. a 8. vyučovací hodina
 • Místo a první trénink: tělocvična

Kroužky hrazené z evropského projektu:

Šikovné ručičky

 • Lektorka: Zdeňka Slámová
 • Určeno pro: 2. - 5. třída
 • Setkání: Každý čtvrtek od 13:50 do 15h.
 • Náplň kroužku: Žáci se naučí základy šití - přišívání knoflíků - štupování, látání - základní a jiné stehy Budeme vyrábět dekorativní prvky z různých materiálů (textil, papír, filc, atd.)

Korejština

 • Lektorka: Oldřiška Gregorová
 • Určeno pro: 2. stupeň ZŠ
 • Setkání: Úterý – 7:00-7:45 h., od 1.10.2023
 • Náplň kroužku: Zájmový kroužek KOREJŠTINA pod vedením paní učitelky Mgr. Oldřišky Gregorové je určen pro kohokoli, koho zajímají asijské jazyky. V rámci kroužku se naučíme číst a psát hangul (korejské písmo), pokusíme se zvládnout základní konverzaci (seznámení se, rodina, národnost, povolání, barvy a čísla), a aby byla také trochu zábava, naučíme se známé fráze z korejských seriálů. Korejština je zábavný jazyk, ale není úplně snadný a bez opakování slovíček a procvičování to nepůjde. Naše motto? 파이팅!

Jsem úředníkem on-line

 • Lektorka: Denisa Palečková
 • Určeno pro: 2. stupeň
 • Setkání: Každé pondělí online přes MS Teams od 18.00 h.
 • Náplň kroužku: Chceš se stát úředníkem či úřednicí, soudcem či soudkyní, právníkem či právničkou, pošťákem či pošťačkou, bankéřem či bankéřkou, nebo chceš jen získat kompetence k vyplnění obyčejného úředního formuláře? Pak se přihlas na kroužek – Jsem úředníkem on-line. Kroužek, vytvářející žákům syntézu hodnot - spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti. Žáci se učí kritickému myšlení, vědomí vlastních práv a povinností, porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickému způsobu řešení konfliktů a problémů. Naučí se tvořit úřední dokumenty (smlouvy, žaloby, úřední dopisy, žádosti, plnou moc, vyplňování složenek, podacích lístků, apod.). Učí se psát všemi deseti prsty. Na úřadě, poště, v bance či v jiné veřejné instituci si pak hravě poradí s úřední komunikací, či při vyplňování formulářů. Tyto znalosti využije i během studia na střední škole.

Ve zdravém těle zdravý duch

 • Lektorka: Veronika Klokanová
 • Určeno pro: 1. stupeň
 • Setkání: středa 7:00-8:00
 • Náplň kroužku: 

  Předcházení sociálně patologických jevů pomocí her, zdravého životního stylu (pohyb, strava) komunikačních kruhů. Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Čtenářská gramotnost/ logopedická prevence

 • Lektorka: Jitka Ihnačincová
 • Určeno pro: 1. stupeň
 • Setkání: čtvrtek 13:00-14:00
 • Náplň kroužku: 

  Rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím metod kritického myšlení.Kostičky s příběhem na rozvoj slovní zásoby. Čtenářská dílna - spolupráce s rodiči.Rozvoj fonematického sluchu pomocí her, říkadel a pohádek. Oromotorika, cvičení sluchové pozornosti a paměti.

Čtení pro život

 • Lektorka: Radka Strouhalová
 • Určeno pro: 1. stupeň
 • Setkání: pondělí 12:35 - 13:20
 • Náplň kroužku: 

  Cílem Čtenářské gramotnosti bude rozvoj schopností porozumět psanému textu, přemýšlení o něm a používání k dosahování určitých cílů, rozvoj vlastních schopností a vědomostí. Používat funkční čtení k aktivnímu začlenění do života ve společnosti.Vedení dětí ke kladnému přístupu k četbě, hledání oblíbeného žánru, posílení paměti.Zařadíme různé metody, hlasité a tiché čtení, poslech, práce s textem, dramatizace, mluvený projev atd.

Čtenářský kroužek

 • Lektorka: Dagmar Kučerová
 • Určeno pro: 1. stupeň
 • Setkání: úterý 12:00-14:00
 • Náplň kroužku: 

  Budeme číst známé klasické pohádky pro nejmenší v aplikaci Readmio se zvuky zvířátek. Prvňáčci se naučí krátké říkanky s bubínkem. Zahrají si logopedické hry s obrázky. Budou soutěžit s písmeny. Čtení budeme propojovat s digitálními technologiemi.

Hravé čtení

 • Lektorka: Klára Prošková
 • Určeno pro: 1. stupeň
 • Setkání: středa 12:35 – 13:20 hod.
 • Náplň kroužku: 

  Hravou formou zlepšit kvalitu čtení, číst s porozuměním k výuce využijeme nejen knížky a časopisy, ale i společenské hry, interaktivní tabuli, tablety.

Mladý divák

 • Lektorka: Oldřiška Gregorová
 • Určeno pro: 2. stupeň
 • Setkání: dle domluvy a promítání
 • Náplň kroužku: 

  Zájmový kroužek Mladý divák pod vedením paní učitelky Mgr. Oldřišky Gregorové je určen pro žáky 8. a 9. tříd, kteří mají rádi divadlo a kulturu. Jednou měsíčně společně navštívíme Městské divadlo v Mostě a zúčastníme se tak večerního divadelního představení, na němž se předem domluvíme. Divadelní představení obvykle začínají v 1900 hodin. Sraz bude v 1845 před divadlem. Každému představení bude předcházet vždy závazná přihláška kvůli objednávce vstupenek. Po skončení si rodiče své děti vyzvednou, popřípadě informují vedoucího kroužku prostřednictvím Edupage o odchodu žáka bez doprovodu přímo od divadla. Hlavním cílem kroužku je kultivovat žáky prostřednictvím divadelních představení, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické, a tak z nich vychovávat budoucí pravidelné návštěvníky divadel a osobnosti s estetickým cítěním. Členství v kroužku je dobrovolné a žáci navštěvují představení v rámci svého volného času. Související etiketa je na tomto odkazu Etiketa - Kino, divadlo, koncert - YouTube

Čtenářská gramotnost

 • Lektorka: Jana Nuslauerová
 • Určeno pro: 1. stupeň
 • Setkání: pátek 12:00 – 12:45 hod.
 • Náplň kroužku:

  - čtení pohádek, hraní pohádek - role, poznávání pohádek podle obrázků, vyhledávání písmen, která znají v textu, procvičování čtení, hry - pexeso, skládej obrázek, atd.   

 

Sportovní a zájmový klub

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zvonění

Dopolední vyučování:

0. hodina – 7:00 – 7:45 hod.

1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.

2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.

3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.

4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.

5. hodina – 11.45 – 12.30 hod.

6. hodina – 12.35 – 13.20 hod.

 

Odpolední vyučování:

1. hodina – 13.25 – 14.10 hod.

2. hodina – 14.15 – 15.00 hod.

3. hodina – 15.05 – 15.50 hod.